Míriam Escalona i Castilla

Regidora delegada de: 

  • Serveis Econòmics;
  • Participació Ciutadana; i
  • Transparència i Govern Obert.

 

    escalonacm@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

 14.850,00 € bruts anuals.

La percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Documents relacionats:

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració d'activitats de la Sra. Míriam Escalona i Castilla

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració de béns patrimonials de la Sra. Míriam Escalona i Castilla

 

Currículum Sra. Míriam Escalona

 

 

 

 

 

Míriam Escalona i Castilla