Comissions Informatives

 

Les comissions informatives són òrgans complementaris del Ple per a la prèvia informació de les matèries que hagin de ser discutides o aprovades pel Ple, per a l'emissió dels informes que siguin demanats pel Ple o per la Comissió de Govern. 

Les comissions informatives es convoquen quan hi ha temes pendents de dictaminar i que són competència del Ple, com a norma general, la setmana prèvia a la sessió plenària.

Actualment, són les següents:

Comissions informatives de caràcter permanent:

  • Comissió Informativa General

  • Comissió Especial de Comptes

 

Comissions informatives especials:

  • Comissió informativa especial de territori i planificació urbanística.

  • Comissió informativa especial d’organització interna i participació ciutadana.

  • Comissió tècnica municipal de patrimoni.

  • Comissió d’anàlisis de contractació.

  • Comissió d’estudi del Reglament Orgànic Municipal.

 

Aprovació comissions informatives mandat 2023 - 2027

Aprovació comissions informatives mandat 2019 - 2023

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 15-11-2023 15:05