Pla Local Habitatge

 

El Pla Local Habitatge (PLH)LH és el document tècnic que defineix, per un període de sis anys, les estratègies i propostes a desenvolupar per fomentar el dret de la ciutadania a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles. D’acord amb la seva definició a la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, “és l’instrument que determina les propostes i compromisos municipals en política d’habitatge i constitueix la proposta marc per a concertar polítiques d’habitatge amb l’administració de la Generalitat”.

El PLH es planteja com un document de caràcter analític (analitza i diagnostica la problemàtica municipal en matèria d’habitatge), estratègic (defineix les directrius d’actuació municipal) i de contingut operatiu (desenvolupa i proposa programes i actuacions). El contingut i determinacions del PLH s’adeqüen al que estableix la Llei del dret a l’habitatge i a la resta de legislació i normativa sobre habitatge i urbanisme vigent a Catalunya.

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 17-05-2024 11:52