Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Vehicles i circulació Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució

Targeta d'aparcament per a vehicles que portin persones amb disminució
tramitscirculacio.png

 

Descripció

 

Targeta personal i intransferible, amb validesa a la Comunitat Europea, que té dues modalitats:
1- Targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, que al territori de Catalunya permet:
- Estacionar el vehicle gratuïtament i sense limitació de temps en els estacionaments amb horari limitat (zones blaves) i en les zones de càrrega i descàrrega.
- No estar afectat per les limitacions de circulació i estacionament de les àrees de vianants.
- Si el titular de la targeta condueix el vehicle, la possibilitat d'obtenir plaça d'aparcament reservada a prop del domicili o del lloc de treball.
- Estacionar en les reserves de places d'aparcament públiques per a persones amb disminució, distribuïdes per les zones considerades d'interès en els nuclis urbans.
- Estacionar en qualsevol lloc de la via pública, durant el temps imprescindible, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.

2- Targeta daparcament de transport col·lectiu per a persones amb disminució i mobilitat reduïda, que al territori de Catalunya permet:

- Estacionar el vehicle gratuïtament i durant el temps imprescindible per recollir o deixar persones amb disminució i mobilitat reduïda, en les zones destacionament amb horari limitat (zones blaves) i en qualsevol lloc de la via pública, sempre que no impedeixi la circulació de vehicles o vianants.


La targeta d'aparcament és vàlida a tota la Comunitat Europea però els tràmits i els requisits de concessió, així com els avantatges a què dóna dret són regulats per cada Estat, govern autònom o ens local.
 

Qui ho pot demanar?

Per posseir la targeta d'aparcament individual per a persones amb disminució:

- Cal posseir el certificat de reconeixement de la disminució.
- Cal estar afectat per una disminució greu que dificulti la mobilitat (això implica superar el barem de mobilitat reduïda que valora el Centre d'atenció a Disminuïts de la Generalitat de Catalunya).
- Cal ser conductor del vehicle. No obstant això, les persones amb mobilitat reduïda que no condueixen també poden ser titulars de la targeta, amb informe previ justificatiu de la necessitat que realitzarà l'ens local.

Per posseir la targeta d'aparcament de transport col·lectiu:

- El vehicle ha de ser adaptat i destinat al transport col·lectiu de persones amb disminució amb mobilitat reduïda.
- Cal ser una persona física o jurídica titular del vehicle.
- Cal un informe justificatiu de la necessitat que realitzarà l'ens local.


Quins documents s'han de portar?

Per demanar la targeta d'aparcament individual cal anar a qualsevol registre de l'Ajuntament de La Roca del Vallès i presentar la següent documentació:

Si la persona amb disminució no condueix:
- Imprès de sol.licitud degudament emplenat, per duplicat.
- Original i fotocòpia del DNI del titular, si en té, per a ser compulsada
- Dues fotografies carnet del titular de la targeta
- Original i fotocòpia del certificat de disminució per tal que l'Institut Municipal de Persones amb Disminució realitzi l'informe de necessitat, per la seva compulsa
- Original i fotocòpia de la documentació que acrediti la representació legal, cas que el titular sigui menor d'edat o incapacitat, i el representant no sigui el pare o la mare, per la seva compulsa

Si la persona amb disminució condueix:
- Imprès de sol.licitud degudament emplenat, per duplicat.
- Dues fotografies carnet
- Original i fotocòpia del DNI i del carnet de conduir, per compulsar-les
- Original i fotocòpia del certificat de disminució, per la seva compulsa.

Per demanar la targeta d'aparcament de transport col.lectiu també cal anar a qualsevol registre de l'Ajuntament de La Roca del Vallès presentant:
- Imprès de sol.licitud degudament emplenat, per duplicat.
- Original i fotocòpia de la fitxa tècnica i del permís de circulació del vehicle, per la seva compulsa
- Original i fotocòpia de DNI o NIF del titular i representant,a compulsar
- Original i fotocòpia document acreditatiu cas representació,a compulsar

 

Quin cost té?

En cas d’aprovació de la sol·licitud la llicència és gratuïta


En quines dates es pot fer?

Sempre


On es pot fer presencialment?

Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24
 

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n
 

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10


Quan de temps triga la resposta?

El Sector de Via Pública notifica a l'interessat la resolució en el termini màxim de 4 mesos, cas de no rebre notificació es donarà per desestimada. En cas de concessió cal anar a recollir la targeta al Sector de Via Pública.

 

Quina documentació es lliura?

- Comprovant del registre de la sol.licitud
- Notificació de la resolució de la llicència


On es pot trobar més informació?

Tràmit relacionat:

- Llicència d'ocupació de reserva d'estacionament dels vehicles de persones amb mobilitat reduïda


Altres informacions d'interès

Per a la renovació de la targeta, s'ha de seguir el mateix procediment.
Per notificar qualsevol canvi de dades cal presentar instància adjuntant original i fotocòpia de la documentació justificativa addient al cas.
Per demanar un duplicat per pèrdua, robatori o deterior, cal fer el mateix procediment que per primera vegada, adjuntant, a més, declaració jurada del fet. En cas de deteriori al recollir el duplicat caldrà entregar l'antiga.

Termini de validesa:
Dismi. permanent:10 anys. Altres suposits data que surt a la tarjeta