Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Vehicles i circulació Baixa definitiva amb lliurament del vehicle a l'Ajuntament

Baixa definitiva amb lliurament del vehicle a l'Ajuntament
tramitscirculacio.png

 

Descripció

L'Ajuntament per mitjà de la Policia Local, ofereix a les persones que resideixen a la Roca del Vallès la tramitació gratuïta de la baixa definitiva del seu vehicle ( cotxe, moto, ciclomotor, camió) i la seva retirada de la via pública per al seu posterior desballestament
 

Qui ho pot demanar?

Tota aquella persona que vulgui donar de baixa definitiva un vehicle i desfer-se'n de manera gratuïta.

Si el sol·licitant és persona física, només pot ser representat per qui tingui poders notarials atorgats o per una persona amb autorització del propietari sempre que la signatura sigui reconeguda per una entitat bancària

Si el sol·lcitant és persona jurídica, la persona que signi la renúncia haurà d'acreditar la seva representació legal ( poder notarial, escriptura de constitució de societat, etc.)


Quins documents s'han de portar?

El titular del vehicle o persona degudament autoritzada, haurà de signar l'Acta de cessió voluntària del vehicle, lliurar les claus i la següent documentació.

- DNI original , vigent, i una fotocòpia
- Permís de circulació del vehicle
- Fitxa tècnica del vehicle
- Últim rebut municipal de l'impost vehicles tracció mecànica
- En cas que s'hagi tramitat la baixa del vehicle, amb anterioritat, a la Prefectura Provincial de Trànsit. La documentació del vehicle serà substituïda pel document de baixa

L'Ajuntament de la Roca del Vallès s'encarregarà de tramitar la baixa del vehicle a la Prefectura Provincial de Trànsit
 

Quin cost té?

Cap
 

En quines dates es pot fer?

Sempre
 

On es pot fer presencialment?

Dependències de la Policia Local
Adreça: c/ Catalunya, 24
Telèfon: 93 842 20 75
 

Quan de temps triga la resposta?

Immediata


Quina documentació es lliura?

Resguard de la renúncia i cessió del vehicle a favor de l'Ajuntament


On es pot trobar més informació?

- Text articulat de la Llei sobre Trànsit, circulació de vehicles a motor i Seguretat vial, aprovat per
- Reial Decret Legislatiu 339/1990 de 2 de març, modificat per la Llei 5/97 de 24 de març i per la Llei 11 /99 de 21 d'abril
- Llei 6/1993 de 15 de juliol, reguladora de residus
- Llei 10/1998, de 21 d'abril, de residus
- Decret 217/1999, de 27 de juliol sobre la gestió dels vehicles fora d'ús
 

Altres informacions d'interés

No podrà tramitar-se la baixa definitiva d'aquells vehicles per sobre dels qual pesi una ordre d'embargament
o de precinte sense que l'Administració competent hagi procedit a l'aixecament de la citada ordre o precinte

Només es procedirà a la tramitació de la baixa definitiva d'aquells vehicles que, complint els requyisits anteriors, es trobin dins el terme municipal de la Roca del Vallès.

La tramitació de la baixa definitiva del vehicle té efectes immediats sobre l'impost de Vehicles de Tracció Mecànica, que en aquests casos és prorratejable, des del moment en què es produeixi la baixa en el Registre Públic corresponent ( Prefectura Provincial de Trànsit) .