Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda La Roca inicia nova etapa amb un govern municipal sòlid, ampli i transversal
La Roca inicia nova etapa amb un govern municipal sòlid, ampli i transversal

Després de la victòria d’ERC a les darreres eleccions municipals, Albert Gil serà novament l’alcalde del municipi, mentre que Marta Pujol, de Junts per la Roca, ocuparà la 1a tinença d’alcaldia. La millora dels serveis bàsics, l’impuls del comerç i l’economia local, el foment de la inclusió social i la cura del patrimoni seran alguns dels eixos de treball més importants del nou govern municipal

El nou equip de govern de La Roca del Vallès ha començat a caminar. Gràcies a l’acord subscrit pels grups municipals d’Esquerra Republicana de Catalunya i Junts per La Roca, Albert Gil (ERC) serà novament alcalde de La Roca del Vallès, mentre que la cap de llista de JxR, Marta Pujol, ocuparà la primera tinença d’alcaldia. L’acord entre les dues formacions polítiques, que advoca de forma prioritària per  l’estabilitat, ha permès configurar un cartipàs basat en la transversalitat i el treball interdepartamental entre les diferents àrees, la qual cosa dotarà el nou equip de la solidesa i cohesió necessàries per tal de fer front als reptes més importants del poble.

Un govern col·legiat amb cinc àrees de treball i múltiples línies d’acció

El nou govern municipal està dividit en cinc grans àrees de treball: Territori i Sostenibilitat, Seguretat Ciutadana i Mobilitat, Serveis Econòmics, Secretaria i Serveis Jurídics i, per últim, Servei i Atenció a les persones. Aquestes àrees serviran per aglutinar, cohesionar i conferir unitat d’acció a les diferents regidories i estan centrades en donar resposta als objectius i línies d’acció més importants recollits en l’acord de govern, que són, entre d’altres: millorar serveis bàsics com la neteja viària, el clavegueram o l’enllumenat; treballar per a la cohesió i inclusió social a través de la cultura, l’esport, l’educació i els serveis socials municipals; definir una estratègia d’impuls del comerç, l’economia local i el turisme al municipi; dinamitzar i impulsar la cultura i el patrimoni; reformular el model de seguretat ciutadana; definir actuacions en l’àmbit d’accés a l’habitatge social; treballar per una administració local més eficient al servei del ciutadà i aconseguir un grau major de transparència en la gestió municipal, entre altres.

El nou cartipàs

El decret de designació de tinents d’alcaldia i regidors delegats estableix la creació de cinc tinences d’alcaldia, que, conjuntament amb l’alcalde, Albert Gil, conformaran la Junta de Govern.

1r tinent d’alcalde: Marta Pujol (JxR)

2a tinenta d’alcalde: Yolanda Guarinos (ERC)

3r tinent d’alcalde: Daniel Valls (JxR)

4t tinent d’alcalde: Xavier del Villar (ERC)

5a tinenta d’alcalde: Laura Àlvarez (JxR)

Pel que fa a la distribució de regidories entre els i les membres del govern, el cartipàs municipal queda configurat de la següent manera:

Albert Gil (ERC): Alcalde; responsable de la regidoria de Serveis Jurídics; la regidoria de Recursos Humans; la regidoria de Serveis Generals i Noves Tecnologies; i la regidoria de Plans i Projectes.

Marta Pujol (JxR): responsable de la regidoria d’Hisenda i Serveis Econòmics; i la regidoria de Salut Pública i Comunitària.

Yolanda Guarinos (ERC): responsable de la regidoria de Participació Ciutadana; i regidora delegada de La Torreta.

Daniel Valls (JxR): responsable de la regidoria de Seguretat Ciutadana; la regidoria d’Esports; i la regidoria d’Inserció Laboral.

Xavier del Villar (ERC): responsable de la regidoria d’Urbanisme i Planejament; la regidoria d’Habitatge; i la regidoria de Transparència.

Laura Álvarez (JxR): responsable de la regidoria de Cultura i Festes Populars; i la regidoria d’Igualtat i Solidaritat.

Roser Moreno (ERC): responsable de la regidoria d’Afers Socials i Famílies.

Jordi Bacardit (JxR): responsable de la regidoria de Medi Ambient i Pagesia.

Albert Bassa (ERC): responsable de la regidoria d’Obres i Serveis; i de la regidoria d’Ensenyament.

Raquel Vilardebó (JxR): responsable de la regidoria de Promoció Econòmica, Comerç i Turisme; i la regidoria delegada de Santa Agnès de Malanyanes.

Ainoa Herrera (ERC): responsable de la regidoria de Joventut; i de la regidoria d’Imatge i Comunicació.

Les retribucions: un equip ampli i amb major dedicació total

El nou govern municipal està format per 11 regidors, un més que en el mandat anterior. L’amplitud del nou equip, que s’emmarca en l’aposta per la transversalitat, l’estabilitat i la solidesa recollides en l’acord entre les dues formacions de govern, implica també una major dedicació total d’hores dels regidors amb cartera en el seu conjunt. És per això que la partida del pressupost municipal destinada a retribuir el treball dels membres del govern municipal ha experimentat un increment. Aquestes retribucions, però, seguiran estant per sota del llindar que marca la Llei de Règim de Bases Locals. L’alcalde del municipi, Albert Gil, serà l’únic membre del govern que tindrà una dedicació del 100% de la jornada laboral. Tota la informació relativa a les assignacions dels regidors i regidores del consistori podrà ser consultada al detall molt properament al portal de transparència.