Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana El present i el futur de la Torreta, a debat!
El present i el futur de la Torreta, a debat!

El proper dimecres 24 d’octubre tindrà lloc la segona convocatòria de 2018 del Consell del Poble de la Torreta.

El Centre Cultural la Torreta acollirà dimecres 24 d’octubre, a partir de les 20 h., la segona sessió de 2018 del Consell de Poble, l’òrgan de participació ciutadana impulsat per l’Ajuntament de la Roca del Vallès amb l’objectiu d’implicar la ciutadania i el teixit associatiu en el debat sobre els assumptes públics que afecten el dia a dia i el futur de la Torreta.

Durant aquesta segona sessió de l’any es posaran sobre la taula qüestions molt lligades al dia a dia dels veïns i veïnes del barri -decidides per la Comissió Informativa a partir de propostes enviades pels propis membres del Consell-, com ara les voreres en mal estat, la senyalització horitzontal i vertical, el manteniment del nucli i la vigilància i la seguretat.

Des de l’Ajuntament de la Roca es recorda als integrants del Consell i al públic assistent que l’objectiu d’aquest òrgan és el de posar sobre la taula tota mena de temàtiques que preocupin o afectin la vida dels veïns i veïnes, ja estiguin lligades a necessitats quotidianes o abordin qüestions més estratègiques i estructurals.

Antecedents

La Torreta disposa de Consell de Poble des de l’any 2014. D’ençà de la seva constitució s’ha reunit en diverses ocasions, la darrera d’elles el 25 d’abril de 2018.

Què és el Consell de Poble?

El Consell de Poble és el màxim òrgan consultiu i de participació del barri de la Torreta.

Hi conflueixen els i les representants de la ciutadania i del teixit associatiu del barri a fi de debatre els plans d’actuació generals, canalitzar queixes i suggeriments, emetre informes, promoure estudis i fer propostes.

Qui en forma part?

El Consell de Poble de la Torreta està integrat per 13 persones: president; vicepresident; representants dels grups polítics municipals no representats a la presidència i vicepresidència; representants de les entitats; associacions o col·lectius ciutadans inscrits al Registre Municipal d’Entitats i Associacions i en l’àmbit territorial de la Torreta; i voluntaris a títol individual.