Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Ocupació Pla ocupació
Pla ocupació


Oberta una nova convocatòria dels Plans d’Ocupació de la Roca fins el 24 d’abril

L’Ajuntament de la Roca del Vallès obre una nova convocatòria per a l’any 2018 de Plans d’ocupació que té per objecte la contractació de diverses persones, amb diferents categories professionals.
L’Ajuntament de La Roca del Vallès promou des de fa molts anys diferents actuacions dirigides al desenvolupament econòmic del municipi, amb l’objecte de contribuir a establir uns fonaments sòlids de l’activitat empresarial del municipi, facilitar la diversificació de l’activitat econòmica, reforçar els processos de qualificació i formació professional i millorar l’accés a l’ocupació laboral de la manera més àmplia possible.
Aquesta acció ha permès durant molts anys que el municipi registrés rellevants índex d’activitat econòmica, alta capacitat d’autocontenció de la força laboral. Alhora, s’ha gaudit de nivells d’atur molt baixos, assimilables a l’anomenat atur estructural. La crisi actual, no obstant, ha incidit molt negativament en molts d’aquests vectors, esdevenint per això la necessitat d’aprofundir encara més en les línies d’acció, mitjançant l’aplicació de mesures innovadores o escassament aplicades per part de les administracions locals.
Els plans d’ocupació s’emmarquen dins dels itineraris d’inserció de les persones demandants d’ocupació no ocupades i tenen caràcter subvencionat amb fons municipals i de la Diputació de Barcelona a través del Programa Complementari de foment de l’ocupació local 2017-2018.
Aquest programa se centra en la contractació temporal i eventual de diverses persones que es trobin en situació d’atur amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral a mig termini en el mercat laboral de les persones participants, mitjançant una experiència de treball, formació i acompanyament en la recerca activa de feina.
Consulta i descarrega’t les bases i la formulari d'inscripció

La identificació de les places a convocar són les següents:
a) Denominació del lloc de treball: JARDINER/A.
• Tasques a desenvolupar: Realització, conservació i manteniment de jardins,
gespes i plantes d'interior i exterior, utilitzant les tècniques i mitjans
apropiats indicats pels/per les supervisors/es. Es valorarà disposar de
carnet de conduir B.
• Nivell de titulació : E. Certificat d’escolaritat.
• Nombre de places: 1
• Jornada: 37,5h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos.

b) Denominació del lloc de treball: PEÓ DE BRIGADA
• Tasques a desenvolupar: Tasques de suport a la brigada municipal realitzant
feines de manteniment edificis, instal•lacions, mobiliari urbà, vies públiques,
preparació d’espais públics, desplaçament i transport de materials, així com
altres tasques de caràcter similar a la categoria de peó, que li siguin
atribuïdes i, en general, suport a les tasques de la brigada municipal. Es
valorarà disposar de carnet de conduir B.
• Nivell de titulació : E. Certificat d’escolaritat.
• Nombre de places: 1
• Jornada: 37,5h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos

c) Denominació del lloc de treball: PEÓ DE NETEJA VIÀRIA
• Tasques a desenvolupar: Tasques de neteja de carrers i places, i en general
a la via pública, de forma manual o amb petita maquinària, així com altres
tasques complementàries com la neteja d’embornals i altres que li siguin
atribuïdes i, en general, suport a les tasques del servei de neteja viària. Es
valorarà disposar de carnet de conduir B.
• Nivell de titulació : E. Certificat d’escolaritat.
• Nombre de places: 1
• Jornada: 37,5h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos
d) Denominació del lloc de treball: AUXILIAR DE NETEJA
• Tasques a desenvolupar: Suport a l’equip de neteja del centre esportiu
municipal. Neteja i higiene dels diferents espais, així com del mobiliari, estris
i lavabos. Es valorarà disposar de carnet de conduir B.
• Nivell de titulació : E. Certificat d’escolaritat.
• Nombre de places: 1
• Jornada: 35h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos.

e) Denominació del lloc de treball: MANTENIDOR/A.
• Tasques a desenvolupar: Tasques de manteniment i acondicionament dels
espais i equipaments municipals, així com altres tasques de caràcter similar
a la categoria de peó, que li siguin atribuïdes. Es valorarà disposar de carnet
de conduir B.
• Nivell de titulació : E. Certificat d’escolaritat.
• Nombre de places: 1
• Jornada: 35h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos.
• Plaça reservada a joves fins a 30 anys.

f) Denominació del lloc de treball: AUXILIAR ADMINISTRATIU/VA
• Tasques a desenvolupar: Una plaça de suport al servei d’intervenció, una
altra al servei de secretaria i dues places de suport al servei d’atenció i
serveis a les persones. Totes elles per a realitzar tasques de suport,
seguiment, gestió administrativa i altres tasques relacionades en el lloc de
treball. Es requereix d’un nivell mig de coneixement d’ofimàtica.
Es valorarà també disposar de carnet de conduir B.
• Nivell de titulació : C2. Títol de graduat escolar, formació professional de
primer grau o equivalent
• Nombre de places: 4
• Jornada: 35h setmanals
• Sistema de selecció: Concurs mèrits lliure.
• Durada: Temporal per sis mesos