Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Tràmits ciutadania
Tràmits ciutadania
 

Avís nova legislació referent a la protecció de dades de caràcter personal per autoritzar a la cessió de dades per emetre certificats o volants col·lectius/de convivència


Des del passat 1 de novembre de 2017 i, atesa la nova legislació vigent referent a la protecció de dades de caràcter personal - Resolució INE, de 30 de gener de 2015 -, cal disposar d’autorització de cessió de dades personals de les persones empadronades en un mateix domicili per tal de poder emetre certificats o volants col·lectius/de convivència. Sense aquest consentiment exprés només es podran emetre certificats o volants d’aquest tipus on tant sols constaran les dades de la persona que els demani i un requadre on s’indicarà el número de persones que consten empadronades al domicili però sense que hi figuri cap dada de caràcter personal.
En el cas dels menors, són els seus pares/mares o aquelles persones que tinguin la tutoria legal les/els qui han d’autoritzar la cessió de dades. Un cop assolida la majoria d’edat, hauran de ser ells/elles mateixos/es els qui, de forma expressa, autoritzin la cessió de les seves dades personals.
D’acord amb tot l’anteriorment exposat, s’informa que a partir del dimarts 20 de març de 2018, per a poder sol·licitar volants o certificats col·lectius del Padró d’Habitants del nostre municipi, caldrà presentar un document de consentiment de cessió de dades personals.
Aquests documents es troben disponibles aquí ( Consentiment per l'expedició de volants o certificats col·lectius del padró municipal d'habitants ADULTS - Consentiment per l'expedició de volants o certificats col·lectius del padró municipal d'habitants MENORS) i també a les oficines d’atenció a la ciutadania de La Roca, La Torreta i Santa Agnès de Malanyanes.
 
Oficina d’Atenció a la Ciutadania La Roca, de dilluns a divendres de 9 a 14 hores i, dilluns i dijous de 16.30 a 18.30 hores.
Telèfon 93.842.20.16 - Extensió 1
 
Oficina d’Atenció a la Ciutadania La Torreta, dilluns, dimecres i divendres de 10 a 13 hores.
Telèfon 93.860.41.50
 
Oficina d’Atenció a la Ciutadania Santa Agnès de Malanyanes, dimarts i dijous de 10 a 13 hores.
Telèfon 93.842.48.04