Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Participació ciutadana Sessió informativa associacionisme
Sessió informativa associacionisme
 

Sessió informativa al teixit associatiu de la Roca del Vallès: obtenir el certificat digital IDCAT 

 

Cada cop són més els tràmits i gestions que requereixen que les entitats i fundacions disposin d’un certificat digital per poder fer els seus tràmits. 
 
De fet, amb l’entrada en vigor de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques,  totes les entitats estan obligades a relacionar-se amb les administracions públiques per mitjans electrònics, per efectuar qualsevol tràmit administratiu. 
 
Un certificat electrònic és la manera de garantir la identitat personal ens els nostres tràmits, gestions, etc. a Internet. 
 
L’ús del certificat digital garanteix:
La identificació de l’emissor: només la persona que signa pot haver enviat la informació. 
La integritat de la transacció: s’ha rebut tota la informació i aquesta no ha estat manipulada per cap persona no autoritzada.  
El no rebuig dels compromisos adquirits per via electrònica: la signatura reconeguda té el mateix valor legal que la firma manuscrita. 
La confidencialitat de l’enviament: una comunicació xifrada només pot ser llegida pel seu destinatari final i no pot haver estat manipulada. 
 
Per aquest motiu es convoca a totes les associacions i entitats de la Roca del Vallès a una sessió formativa al voltant del Certificat Digital, obligatori, per a relacionar-se amb l’Ajuntament de la Roca del Vallès, a partir del 2 de maig de 2018
 
La sessió formativa està prevista pel dissabte 24 de març a les 10h a les sales 2 i 3 del Centre Cultural de la Roca