Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Mobilitat Gestió directe de la UA9
Gestió directe de la UA9

 L’ajuntament de la Roca gestionarà directament la Unitat d'Actuació (U.A.-9)

El mes d’abril de l’any 2013, l‘ajuntament de la Roca del Vallès va tancar la concertació del Pla Xarxa 2011-2015, amb la Diputació de Barcelona, obtenint 180.000 euros de l’exercici 2013, destinats a complementar les obres que queden fora de la Unitat d’Actuació, especialment per a l’execució del perllongament de la meitat longitudinal del carrer Sant Sadurní.
Amb aquest import l’ajuntament obtenia el 100% del finançament que li corresponia per a dur a terme aquestes obres.El desenvolupament de la Unitat d’Actuació número 9 és fonamental per poder dur a terme les obres en el carrer Catalunya.Dins el sector de la Unitat d’Actuació número 9 es troba comprés parcialment un tram del perllongament del carrer Sant Sadurní, i un tram del perllongament del carrer Tenor Viñas. La obertura d’aquests carrers és imprescindible per poder tancar l’anomenada “anella viària”, derivar i canalitzar el trànsit en sentit Sud, i poder iniciar les obres al carrer Catalunya que conservarà només el trànsit en sentit Nord.Atesa la inactivitat per part de la Junta de Compensació per iniciar aquestes obres (que disposen de projecte aprovat des de l’any 2007, i projecte de reparcel•lació aprovat des de l’any 2011), i atesa la importància estratègica per iniciar aquests projectes i garantir les subvencions aconseguides per aquestes inversions, la Junta de Govern Local de l’ajuntament de la Roca ha adoptat per unanimitat l’acord de canviar el sistema d’actuació del sector, passant-lo de Compensació Bàsica a Cooperació.Amb aquest canvi de sistema d’actuació serà l’ajuntament, des de la iniciativa de l’administració pública, qui liderarà la decisió de les actuacions en el sector U.A.-9.En primer lloc s’aprovarà la fragmentació en dues fases de l’execució de les obres de la Unitat d’Actuació número 9, prioritzant la obertura dels carrers Sant Sadurní i Tenor Viñas, i deixant per a més endavant la obertura de la resta de carrers (Hermenegild Carrera, Lluís Millet i Enric Granados).
En segon lloc, serà l’ajuntament qui faci la licitació de les obres d’urbanització, per fases, girant quotes urbanístiques a les propietats del sector que són les que tenen la obligació de fer front a aquestes càrregues urbanístiques.Aquest canvi de sistema d’actuació en el sector de la Unitat d’Actuació número 9 significarà un alentiment en l’inici de l’execució d’aquestes obres, atès que els tràmits urbanístics i de licitació que ha de dur a terme l’ajuntament necessiten d’uns terminis d’exposició a informació pública, garantint la publicitat, la transparència i la pública i lliure concurrència.Es calcula que les obres d’urbanització de la primera fase de la Unitat d’Actuació número 9 es podran adjudicar al voltant del mes de setembre de 2014, i executar-les durant la tardor, la qual cosa permetrà iniciar aleshores la licitació de les obres del carrer Catalunya, assegurant l’aplicació de les subvencions obtingudes per a aquest projecte tan important per a La Roca.