Raúl Cano i Corbera

Tercera tinença d'alcaldia

Regidor delegat de:

  • Via Pública i Serveis;
  • Esports;
  • Medi Ambient i Pagesia; i
  • Informàtica i Noves Tecnologies.

 

    canocr@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  37.125,00 € bruts anuals.

La percepció d'aquestes retribucions estarà sotmesa al règim establert a l'article 75 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Règim Local. 

Documents relacionats:

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaracions d'activitats del Sr. Raúl Cano i Corbera

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració de béns patrimonials del Sr. Raúl Cano i Corbera

 

Currículum Sr. Raúl Cano

 

 

 

 

 

 

Raúl Cano i Corbera