Raquel Vilardebó i Pujadas

Regidora delegada de Santa Agnès de Malanyanes i de Promoció Económica, Consum, Comerç i Turisme.

 

    vilardebopr@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució de la regidora en règim de dedicació de menys de 10 hores setmanals és 7.487,90 € bruts anuals.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats de la Sra. Raquel Vilardebó Pujadas

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials de la Sra. Raquel Vilardebó Pujadas

 

 

 

Raquel Viladerbó i Pujadas