Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
  help
Veure any Veure mes Veure setmana Veure avui Buscar Anar al mes
Ple ordinari
Dijous, 28 Març 2019, 20:00 - 23:59
Impresions : 1192

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 31 de gener de 2019.
 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Aprovació de modificació del Pacte de Funcionaris i del Conveni de treballadors
 

Àrea de Serveis Econòmics

B.2- Aprovació dels resultats del Compte de Gestió i Recaptació de tributs de l’ORGT-DIBA any 2018, referent a tributs i multes.
 

B.3- Aprovació de la liquidació 2018 – Concessió subministrament d’aigua potable - SOREA
 

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.4-Aprovació de l’avanç de modificació puntual del Pla general d’ordenació Urbanística Municipal relativa a l’àmbit de Can Massaguer
 

B.5- Aprovació de les obres de l’expedient 2018/550, promogudes per la Generalitat de Catalunya, departament d’ensenyament, com a obres declarades d’especial interès o utilitat municipal.

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.6- Aprovació de l’adhesió al Pacte contra la segregació escolar a Catalunya promogut pel Síndic de Greuges.
 

Àrea de seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.7- Aprovació del conveni entre el Departament de Territori i Sostenbilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’Autoritat del Transport Metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca de Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019.
 

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/01.
 

C-2 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia 2019/240, mitjançant la qual s’aproven els increments retributius del Reial decret llei 24/2018
 

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia núm. 2019/453, diferència increment retributiu CD, RDL 24/2018
 

C-4 Resolucions d’Alcaldia
 

C-7 Informacions d’Alcaldia
 

C-8  Precs i preguntes

Tornar