Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Via pública Llicència d’instal·lació de circs

Llicència d’instal·lació de circs
tramitsviapublica.png

 

Descripció
Permís d’ocupacció de la Via pública per a la instal·lació d’un circ
 

 

Qui ho pot demanar?

Ho pot demanar el titular del circ o persona que legalment els representi.
 

Quins documents s'han de portar?

- S’ha de complimentar la instància, i lliurar-la adjuntant la següent documentació:

- Nom, cognoms, adreça i dades el document nacional d'identitat o enn cas de ser estranger, passaport de l'interessat, quan es tracti de persona física, cas de persona jurídica, dades del nombre d'identificació fiscal.
- Si el signant actua per representació, farà constar nom, cognoms, adreça, dades del document nacional d'identitat o passaport i qualitat en què obra.
- Fixar la durada de l'ocupació
- Assumeix direcció tècnica visat pel col·legi professional corresponent
- Plànol d'emplaçamet, a escala 1:500.
- Guia d’animals
- Pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil
- Document d’autorització d’instal·lació elèctrica per part de la Generalitat
- En cas de ser concedida la instància comprovant del pagament de les taxes municipals
- Document de compromís de finalització del desmuntatge de la instal·lació i reposició del mobiliari urbà afectat, si és el cas, en els 3 dies següents al darrer dia del període afectat
- En el cas d'afectació d'algun element urbà es demanarà la constitució d'un aval per a la reposició d'elements urbanístics
- Autorització del titular o titulars de l'espai físic a ocupar, si els terrenys són de propietat privada
 

Quin cost té?

El que estableixen les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.

En quines dates es pot fer?

Amb 15 dies d’antelació


On es pot fer presencialment?
Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24
 

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n
 

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

Quan de temps triga la resposta?

Fins a 15 dies


Quina documentació es lliura?

- Comprovant de la sol·licitud
- Liquidació de la taxa de tramitació
- Notificació de la resolució
- Llicència d'ocupació de la via pública.