Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Seguretat i emergències Permís per armes d’aire o gas comprimit

Permís per armes d’aire o gas comprimit
tramitsseguretat_1.png
 Descripció
Targeta per a ús i tinença d’armes de 4a categoria :

4.1 Targeta d’armes tipus A : Carabines i pistoles de tir semiautomàtic i de repetició, i revòlvers de doble acció, accionades per aire o gas comprimit no asimilables a escopetes.

4.2 Targeta d’armes tipus B: Carabines i pistoles, d’ànima llisa o ratllada, i d’un sol tret, i revòlvers d’acció simple, accionades per aire o gas comprimit no asimilables a escopetes.

Les targetes d'armes són concedides i retirades, en el seu cas, per l'Alcalde del municipi, prèvia consideració de la conducta i antecedents del sol·licitant.. La seva validesa restarà limitada als respectius termes municipals.

Qui ho pot demanar?

Les persones que sol·liciten el permís han de tenir més de 14 anys.

El tràmit de sol·licitud el pot fer qualsevol altra persona que no sigui l’interessat, sempre i quan porti el DNI del sol·licitant i tota la documentació necessària signada per aquest

Quin documents s'han de portar?

1. Sol·licitud segons model normalitzat
2. Fotocòpia del DNI
3. Fotocòpia de la documentació tècnica de l’arma, que ha d’especificar-ne:
- el número d’identificació
- les característiques tècniques
4. Imprès Targeta d’armes que es pot adquirir als estancs o a la mateixa armeria
5. La persona sol.licitant de la llicència haurà d’aportar el corresponent certificat de penals emès pel Registro Central de Rebeldes y Penados del Ministeri de Justícia (a Catalunya s’haurà d’obtenir a la Delegació Territorial del Ministeri de Justícia, Pau Claris, 158 de Barcelona, Telèfon 93 482 34 72. L’imprés es pot comprar als estancs.). Cal acudir personalment el tràmit és immediat
6. Els menors han de dur autorització paterna

Quin cost te?

El que estableixen l’Ordenança reguladora de la taxa per expedició de documents administratius ( epígraf quart: Documents expedits per la Policia Local)

En quines dates es pot fer?

Sempre

On es pot presentar?
Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

Of. Atenció Ciutadà Santa Agnès de Malanyanes
Adreça: Masia del Molí s/n

Quan de temps triga la resposta?
Fins a quinze dies

Quina documentació es lliura?
- Comprovant de presentació de la sol·licitud
- Rebut de pagament de la taxa d’expedició
- Llicència d’armes, vàlida per 5 anys ( categoria 4.1) i permanent en la categoria 4.2
- Targeta d’armes
- Liquidació de la taxa de tramitació
- Notificació de la resolució

On es pot trobar més informació?

Reglament d’Armes ( RD 137 de 29 de gener de 1993 )

Altres informacions d'interés

Una vegada concedida la llicència, cal recollir-la al Servei de la Policia Local de 9 a 14 hores prèvia presentació de l’arma

Cada targeta admet l'autorització fins a sis armes