Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Activitat econòmica Sol·licitud de traspàs de llicència de parada als mercats ambulants

Sol·licitud de traspàs de llicència de parada als mercats ambulants
tramitseconomica.png

DESCRIPCIÓ

Sol·licitud per trasspassar la llicència d’una una parada d’un mercat ambulant d’un titular a un altre.

QUI HO POT DEMANAR?

Els parents de primer grau ( pares, germans o fills), o els successors legals del titular de la parada

QUINS DOCUMENTS S’HAN DE PORTAR?

1. Sol·licitud segons model normalitzat
2. Fotocòpia compulsada del DNI o del permís de residència del titular actual.
3. Fotocòpia compulsada del DNI o del permís de residència del nou titular
4. Certificat conforme el titular actual de la parada és al corrent del pagament dels tributs municipals, que s’han de sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària ( ORGT)
5. Còpia de l’últim rebut d’autònoms i de l’IAE del titular actual de la parada
6. Alta d’autònoms i de l’IAE, o còpia dels últims rebuts del nou titular
7. Pòlissa de responsabilitat civil subscrita pel nou titular o declaració conforme la assumeix
8. Carnet de manipulador d’aliments, si escau
9. En cas de defunció del titular actual:
- llibre de família o document que acrediti que se n’és el successor legal


.

QUIN COST TÉ?
Cap
- Un cop traspassada la llicència, el nou titular haurà d’abonar trimestalment l’import corresponent que estableixen les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.

EN QUINES DATES ES POT FER?

Sempre

ON ES POT FER PRESENCIALMENT


Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10
QUANT DE TEMPS TRIGA LA RESPOSTA

Fins a 2 mesos


QUINA DOCUMENTACIÓ ES LLIURA ?

- Notificació de la resolució de la sol·licitudON ES POT TROBAR MÉS INFORMACIÖ?

Reglament de Mercat