Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Serveis / Equipaments

Equipaments (22) Serveis (17)

L'Actualitat

al teu correu
Envia'ns el teu correu-e per a estar informat de totes les notícies i activitats de la Roca
Escull el tipus de tràmit que vols veure Activitat econòmica Sol.licitud de llicència de parada als mercats ambulants

Sol.licitud de llicència de parada als mercats ambulants
tramitseconomica.png

DESCRIPCIÓ

Sol·licitud de llicència per tenir una parada de venda ambulant .

QUI HO POT DEMANAR?

Qualsevol persona física o jurídica que vulgui instal·lar una parada en un mercat ambulant

QUINS DOCUMENTS S’HAN DE PORTAR?

1. Sol·licitud segons model normalitzat
2. Un cop adjudicada la llicència, cal presentar:

2.1 Fotocòpia compulsada del DNI o del permís de residència
2.2 Fotocòpia compulsada de l’últim rebut de l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE)
2.3 Fotocòpia compulsada d’alta d’autònoms o l’alta a la Seguretat Social o de l’últim rebut
2.4 Certificat d’estar al corrent del pagament dels tributs municipals sol·licitar a l’Organisme de Gestió Tributària ( ORGT)
2.5 Declaració conforme s’assumeix la responsabilitat civil ( subscripció d'una pòlissa)
2.6 Carnet de manipulador d’aliments, si escau

La no presentació d’aquesta documentació en el període establert, implica la renúncia automàtica a la plaça adjudicada


.

QUIN COST TÉ?
Cap
- Un cop obtinguda la llicència, caldrà abonar trimestalment l’import corresponent que estableixen les Ordenances fiscals reguladores de les taxes.

EN QUINES DATES ES POT FER?

Sempre

ON ES POT FER PRESENCIALMENT


Of. Atenció Ciutadà La Roca Centre
Adreça: c/ Catalunya, 24

Of. Atenció Ciutadà La Torreta
Adreça: c/ Ramon i Cajal , s/n

Oficina d'Atenció al Ciutadà de Santa Agnès de Malanyanes - Centre Cívic
C/Jaume Cuyàs, 8-10

QUANT DE TEMPS TRIGA LA RESPOSTA

Fins a 3 mesos