Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

.. Casaments civils a l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Casaments civils a l’Ajuntament de la Roca del Vallès
Tràmits Generals

Tramitar online

 

: Descripció


Celebració de casaments civils a la sala de plens de l’Ajuntament de la Roca del Vallès


: Qui ho pot demanar?


IMPORTANT: Totes aquelles parelles que hagin tramitat el seu expedient matrimonial al Jutjat de Pau / Registre Civil corresponent (aquell del municipi on estiguin empadronats).


: Quins documents s’han de portar a l’Ajuntament?

  1. Per part del Jutjat/Registre Civil, com a mínim una setmana abans de la data del casament, ha d'enviar a l’Ajuntament l’ofici que dóna conformitat a la celebració del casament. Sense aquest document, no es podrà oficiar el matrimoni sota cap concepte.

    Per part dels nuvis, hauran de facilitar fotocòpia dels DNI’s d'ells mateixos i fotocòpia dels DNI’s dels dos testimonis (el dia de la cerimònia signen l’acta matrimonial dues persones escollides pels nuvis).

  2. : Quin cost té?

Cal abonar a l’Ajuntament (Serveis Econòmics) la taxa corresponent en concepte d’”utilització de les dependències municipals per a la celebració de cerimònia de casament civil”, contemplada a les Ordenances fiscals (núm. 16), de la qual s’adjunta còpia. L’import ascendeix a 279,95 euros. No obstant, quan qualsevol dels nuvis acrediti, mitjançant el corresponent justificant del Padró Municipal d’habitants, la seva residència a la Roca del Vallès, s’aplicarà una tarifa reduïda del 50%. 


: En quines dates es pot fer?
 

Presencialment, a l’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

C/ Catalunya, 24

Tel. 93.842.20.16

Horari: de dilluns a divendres, de 9 a 14 hores. Tardes de dilluns i dijous, de 16.30 a 18.30 hores.

Per internet, es pot sol·licitar mitjançant una instància genèrica des del web www.laroca.cat


Per disponibilitat de dates, a Alcaldia.

Tel. 93.842.20.23

: Quant de temps triga la resposta?

A l’instant.


:Quina documentació es lliura?


1.       Abans de la celebració del casament, Alcaldia lliura un model de protocol on es detalla el desenvolupament de la cerimònia. Els contraents hauran d’indicar en quins moments tindran lloc lectures, acompanyaments musicals..., en el cas que així sigui.

2.       El primer dia hàbil després de la celebració del casament, l’Ajuntament lliurarà l’acta matrimonial al Jutjat Pau de la Roca del Vallès.
 

: On es pot trobar més informació?


A Alcaldia.
 

: Altres informacions d’interès


1.       Oficiarà l’enllaç l’Alcalde, Albert Gil i Gutiérrez, o el regidor en qui delegui.

2.       La cerimònia tindrà lloc a la sala de plens de l’Ajuntament, sense excepció.

3.       Els enllaços es podran celebrar en català, castellà o de forma bilingüe.

4.       Són opcionals la decoració de la sala amb flors i l’acompanyament musical (d’ambdós serveis s’encarreguen directament els mateixos nuvis).

5.       Es prega als contraents que respectin tot allò que s’indica a la còpia que s’adjunta de l’ordenança municipal núm. 16.