Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Pagament pavelló
Pagament pavelló
 
 

L’ajuntament de La Roca avança el pagament de la quota del pavelló

 
Per tercer any consecutiu l’ajuntament de La Roca disposa d’una tresoreria sanejada que ha permès avançar al febrer el pagament de la quota anual del pavelló que s’ha de fer al mes de juny.
 
Amb aquest avançament, l’ajuntament obté de la concessionària un descompte per “pronto pago” que aquest any ha estat de 3.492,76 euros, que es podran destinar a altres conceptes del pressupost municipal.
 
El primer cop que es va utilitzar aquest avançament va ser durant l’exercici 2013.
 
L’any 2014 l’ajuntament també estava en condicions de fer l’avançament però va tenir que ingressar la quota al jutjat mercantil, per la situació concursal de la constructora, de tal manera que no es va poder gaudir del descompte.
 
La quota pagada aquest any 2015 ascendeix a 478.772,79 euros, un cop ja efectuat el descompte.
 
Amb aquest pagament, ja són 8 les quotes pagades, restant pendents 12 anualitats.
 
Les quotes del pavelló es van començar a pagar l’any 2008, un cop la obra va estar finalitzada i posada en servei.