Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Economia i hisenda Pressupost 2015
Pressupost 2015
 

Aprovat inicialment el pressupost 2015 de la Roca del Vallès


El pressupost municipal per a l'any vinent supera els 12 milions d'euros.
Els comptes municipals de l'Ajuntament es van aprovar inicialment amb els vots favorables de CiU, PP i ERC.
 
El Ple municipal ha aprovat inicialment aquest dijous 26 de febrer el pressupost de l’Ajuntament per a l’any 2015, que ascendeix a 12.067.169,67 euros.
 
El Pressupost ordinari ascendeix a 10.696.919,67, el que suposa un  increment del 2,45% respecte al pressupost de 2014.
 
El Pressupost extraordinari o d’inversions ascendeix a 1.267.250,00, el que suposa un increment del 611,94% respecte al pressupost de 2014.
 
La gran novetat d’enguany és que l’ajuntament de La Roca pot tornar a disposar de crèdit per a fer inversions, un cop s’ha pogut sortir del Pla d’ajust, i s’ha baixat per sota del 75% la ratio d’endeutament, arribant a finals de 2014 a estar en el 61,05%.
 
Els comptes generals han tingut enguany el suport dels grups municipals de govern CiU i PP, i el suport pactat amb el grup municipal de ERC a la oposició, l’abstenció del PSC, i el vot negatiu de ICV
 
Com als darrers exercicis, el pressupost està marcat per la prudència i la contenció, però amb la voluntat de garantir els serveis que es presten a la ciutadania i al manteniment del municipi.
 
Del total del pressupost, prop de 1,27 milions, un 10,5%, seran per a inversions.
 
L’alcalde ha destacat que per primer cop s’introdueix una partida de 120.000 € per a pressuposts participatius que serà la ciutadania a través de diferents processos qui decidirà el seu destí.
 
Així mateix les despeses d’inversions s’agrupen en 3 paquets:
1.- Despeses per completar actuacions que ja disposen parcialment de finançament i poder així iniciar les actuacions: eix cívic de La Torreta i accessos a nova escola, eix cívic de Santa Agnès i intervenció a la teulada de la rectoria vella de Santa Agnès.
2.- Despeses que es poden executar per elles mateixes, com la substitució de la gespa del camp de futbol de La Roca, o l’actuació de reparació de les calçades de la urbanització Sant Carles, co-finançada amb les aportacions municipals dels ajuntaments de La Roca i de Llinars del Vallès.
3.- Despeses que signifiquen actuacions que s’han de programar i finançar durant el mandat 2015-2019: redacció del P.O.U.M., i transformació i millora dels carrers de La Torreta, passatge Espanya, carrer Canàries, plaça dels Ametllers i carrer Verdaguer, iniciant les actuacions per a l’expropiació de les finques afectades.
 
Els comptes del 2015 incorporen també, per primera vegada, un fons de contingència de 122.162,86 € destinat a fer front a possibles imprevistos que puguin sorgir al llarg de l’any.
 
Pel que fa als ingressos, enguany hi ha un augment de 296.000 € en el Capitoli V de Transferències Corrents. En aquest capítol es comptabilitzen les aportacions d’administracions superiors: Generalitat, Diputació i Estat.
 
Així mateix s’incorpora un ingrés de 186.000 € corresponent a una part del conveni amb Roca Village per la declaració de municipi turístic, i que ajuden a pal•liar les baixades en partides d’ingressos com l’IAE, o l’impost de circulació.
 
En quant a despeses s’ha incrementat en 42.000 € més, l’aportació municipal a beques de menjador, per mantenir la prestació i compensar la menor aportació del Consell Comarcal.
 
Així mateix. Les partides de manteniment de diferents capítols s’han desglossat en manteniment normatiu que engloba els contractes habituals de manteniment, i manteniment ordinari, per a una millor gestió administrativa del pressupost.