Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Mobilitat Inici obres anella viària
Inici obres anella viària

 Comencen les obres de l'anella viària de la Roca

L’ajuntament de La Roca i la Junta de Compensació de la UA-9 arriben a un acord per executar una primera fase d’obres.
 
La Junta de Govern Local Extraordinària celebrada el passat dia 27 de maig, va acordar acceptar les al•legacions presentades per la Junta de Compensació de la UA-9 i deixar sense efecte el canvi de Sistema de Gestió que hagués passat de privat a públic.
La Junta de Compensació del sector es va comprometre a començar una primera fase de les obres d’urbanització de la UA.-9 relativa als carrers que formen part de l’anella viària que ha d’alliberar de trànsit el centre de La Roca i el carrer Catalunya, en concret, el perllongament dels carrers Sant Sadurní i Tenor Viñas.
En aquest sentit la Junta de Compensació de la U.A.-9 va aportar el Contracte signat amb l’empresa constructora d’obra pública de Cardedeu, Construccions Deumal, i divendres 30 de maig es va signar l’acta de replanteig de les obres.
Des del dia 2 de juny de 2014 s’està treballant en el sector, seguint el Projecte d’urbanització aprovat definitivament per la Junta de govern Local, al maig de 2007.
Amb aquesta actuació es dona continuïtat al carrer Sant Sadurní, just per sota el camp de futbol municipal fins enllaçar-lo amb el carrer Tenor Viñas a l’alçada de l’antic escorxador.
Un cop aquesta actuació estigui finalitzada es podrà canalitzar el trànsit en sentit sud, direcció Vilanova, amb prohibició expressa pel trànsit pesant, la qual cosa permetrà començar la segona part de l’anella viària amb la transformació i pacificació del carrer Catalunya.
El cost d’aquesta fase d’obres d’urbanització ascendeix a 350.942,93 euros, dels quals la Junta de compensació aporta 179.721,41 i l’ajuntament de La Roca 171.221,52 euros corresponents a les parts dels carrers que es troben fora de la unitat d’actuació.
L’aportació municipal de 171.221,52 euros es troba al 100% finançada per la Diputació de Barcelona, a través del pla Xarxa de Municipis.