Portada Mail Suscriure's a les notícies RSS

Benestar Social Visita del Bisbe Josep Àngel Saiz Meneses a l'Ajuntament de la Roca del Vallès
Visita del Bisbe Josep Àngel Saiz Meneses a l'Ajuntament de la Roca del Vallès

El Bisbe de Terrassa Mons.Josep Àngel Saiz Meneses ha realitzat la Visita Pastoral que té lloc cada cinc anys a les parròquies de la seva diòcesi i que té una doble finalitat, per una banda, prendre contacte directe amb l’Alcalde el qual l’informa de quins són els temes d’actualitat...


del municipi i, per altra, aportar un missatge d’esperança i de suport a totes aquelles persones que estan travessant moments de dificultat.

El Bisbe ha arribat a l’Ajuntament de la Roca cap a les 12 del migdia acompanyat pel seu secretari,  pel pare Rodolf Puigdollers, rector de les parròquies de Sant Sadurní de La Roca i de Nostra Sra. del Jaire de La Torreta i de la Sra. Nativitat Milian, membre del Consell Pastoral.


Monsenyor Saiz Meneses, ha estat rebut per l’Alcalde Rafael Ros i per la Regidora Montserrat Ametller a la Sala de Plens de l’Ajuntament, on després d’una estona de conversa al voltant de la història del municipi ha signat en el Llibre d’Honor. Els representants del Consistori li han exposat l’evolució del teixit cultural i associatiu de la Roca, així com les expectatives i projectes de futur que tant de bo puguin dur-se a terme amb el temps.


L’Alcalde, en nom del municipi de La Roca del Vallès, ha fet entrega a Monsenyor Saiz Meneses d’un petit record, obra de l’artista local Ridha Ben Arab Keskes, consistent en una  escultura en ferro amb base de granit, on es pot apreciar el perfil del castell, d’un dolmen i d’un pi, tots ells elements representatius del municipi.