L'Ajuntament es reuneix amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya

Última revisió 06-08-2021 14:00
04/08/2021

Durant la trobada, es va parlar de millorar la rotonda d’enllaç de la C-1415c amb la C-60, de buscar una solució segura per a l’entrada i sortida de Santa Agnès de Malanyanes i d’habilitar una parada de transport públic al cementiri municipal

El passat dimarts 27 de juliol, l’alcalde Albert Gil, la regidora de Santa Agnès, Raquel Vilardebó, i el regidor d’Urbanisme, Xavier del Villar, es van reunir amb representants de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya.  En concret, van assistir a la trobada el Director General, Xavier Flores, i el Cap del Servei Territorial de Carreteres de Barcelona, Daniel Gallego. L’objectiu de la reunió, la tercera que celebra l’equip de govern roquerol aquest mandat amb les autoritats catalanes i la primera després de l’esclat de la pandèmia, va ser continuar treballant per millorar la mobilitat i les infraestructures del municipi.

Els principals punts tractats durant la trobada van ser:

- La rotonda de l’enllaç de la C-1415c amb la B-40 (enllaç per agafar la C-60 direcció AP-7 i/o Mataró), on darrerament s’hi ha fet una actuació de desdoblament del carril d’incorporació. L’Ajuntament va tornar a traslladar el neguit que fa molts anys que hi ha referent al mal peraltat d’aquesta rotonda, on en els darrers anys hi ha hagut nombrosos accidents, sobretot desplaçaments de vehicles cap a l’exterior de la rotonda i bolcaments de vehicles pesants, ocasionalment perdent la càrrega. En aquest punt, el consistori va insistir en el fet que es facin les actuacions pertinents per tal d’evitar més accidents i poder augmentar la seguretat d’aquesta rotonda. En aquest sentit, la Direcció General va informar que, després d’una conversa mantinguda amb el regidor d’Urbanisme, Xavier del Villar, el passat mes de juny –un cop finalitzades les actuacions de desdoblament de la incorporació a la rotonda–, s'han realitzat treballs topogràfics en aquesta ubicació per poder fer els estudis pertinents i trobar una possible solució. Tot i que, des de la Direcció General, es va remarcar que és molt probable que el problema sigui degut a les altes velocitats a les quals circulen els vehicles per aquesta rotonda.
- Un cop passada la rotonda, agafat l’enllaç cap a la C-60 direcció Mataró, l’Ajuntament va traslladar la necessitat de millorar el ferm de la carretera, donat que està en males condicions.
- El consistori també va destacar que a la sortida de la Roca-2, quan s’uneix al vial de sortida de la C-60 cap a la rotonda, no hi ha cap senyalització de prioritat de pas a cap dels dos accessos, fent que sigui perillós si coincideixen dos vehicles que circulin en el mateix moment. L’Ajuntament va demanar millorar la senyalització per a concretar aquesta prioritat de pas i evitar col·lisions.

 

 

 

 

 

- Així mateix, l’equip de govern roquerol i les autoritats catalanes van tractar la perillositat que hi ha davant de la benzinera Repsol ubicada tot just a la rotonda de la C-1415c amb la ronda sud de Granollers, ja que recentment s’ha detectat un augment de les infraccions per part d’alguns usuaris de la benzinera que creuen els quatre carrils de circulació per anar direcció Granollers, en comptes de sortir direcció a la Roca i fer el canvi de sentit a la rotonda de l’enllaç de la C-1415c amb la B-40. El consistori també va fer esment de les altes velocitats a les quals es desplacen els vehicles per aquest punt. Des de la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, es va afirmar que estudiarien mesures per a augmentar la seguretat d’aquest tram.

 

 

 

 

 

 

- A continuació, es va abordar novament la necessitat de donar una solució segura per a l’entrada i la sortida de Santa Agnès de Malanyanes. Aquest tema ja va ser tractat en anteriors reunions (el 2019 i el 2020) amb el Departament, donant com a fruit un informe tècnic que concloïa la no adequació de la implantació d’una rotonda que pogués donar aquest accés al poble. El citat informe conclou que la implantació d’una rotonda en aquest indret suposaria un col·lapse més gran a la mateixa carretera BV-5105, donada la gran proximitat amb la rotonda ja existent a l’encreuament entre la BV-5105 i la C-60. Aquest fet també provocaria un increment en el temps d’espera per a la majoria d’usuaris d’aquesta via. Actualment, la problemàtica segueix en estudi per part de les administracions per tal de trobar-hi una solució.
- Així mateix, des de la Direcció General, es va anunciar que es reprendran les tasques de millora de la senyalització vertical i horitzontal, una acció que estava prevista l’any passat, però que va quedar aturada a causa de la pandèmia. Aquesta actuació està prevista que s’executi a finals del 2021.
- També, s’està estudiant fer una intervenció de millora dels carrils d’incorporació d’aquesta carretera BV-5105, guanyant espai i seguretat pels vehicles que vulguin sortir o entrar al poble i, per tant, es vulguin incorporar o deixar la via. D’altra banda, també es vol incidir en les altes velocitats que agafen els vehicles en aquest sector, posant sobre la taula la possibilitat de demanar al Servei Català de Trànsit la possibilitat d’instal·lar-hi un radar. En aquest sentit, es va descartar la instal·lació de bandes reductores de velocitat donada la proximitat d’habitatges i les possibles molèsties sonores que aquestes podrien ocasionar. Des de l’Ajuntament, es va instar a la Direcció General a celebrar una reunió amb persones representants de l’Associació de Veïns de Santa Agnès de Malanyanes per poder explicar els treballs realitzats en aquest punt i copsar també les seves inquietuds i suggeriments. La reunió es portarà a terme durant el proper mes d’octubre.

 

 

 

 

 

 

- Per últim, es va tractar la problemàtica de no disposar d’una parada de transport públic al cementiri municipal, cosa que suposa un greuge per a les persones que no tenen vehicle privat per anar-hi. Aquest tema també es va tractar en anteriors reunions, fent la petició de valorar la possibilitat d’habilitar una parada de bus davant del cementiri, i així afavorir que les persones que no tinguin accés a les instal·lacions mitjançant vehicle privat, puguin fer-ho amb transport públic, evitant així desplaçaments perillosos a peu pel voral de la carretera. Per motius de seguretat, ni el traçat ni l’ample de la carretera permeten instal·lar parades a ambdós costats de la via (C-1415c). Per aquest motiu, s’està treballant per a poder instal·lar una parada al marge just davant del cementiri municipal (direcció Santa Agnès). En el moment del retorn, les persones usuàries hauran d’agafar el bus direcció Santa Agnès que els portarà de retorn a la Roca un cop fet el trajecte. Aquesta és una gran millora, ja que per la situació de la carretera C-1415c, on hi ha trams de roca a banda i banda del ferm per on circulen els vehicles, no permet habilitar un camí segur per a vianants. La Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat treballarà properament en el dibuix de la proposta per a la instal·lació d’aquesta parada de transport públic.

Reunió amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya
Reunió amb la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya