La Generalitat continua executant els treballs per adequar la carretera BV-5105 per fer-la més segura, després de les reiterades peticions del consistori i del veïnat.

">

En marxa els treballs de millora de la mobilitat a l'accés nord de Santa Agnès de Malanyanes

Última revisió 23-01-2023 17:11
23/01/2023

La Generalitat continua executant els treballs per adequar la carretera BV-5105 per fer-la més segura, després de les reiterades peticions del consistori i del veïnat.

Ha començat la segona tanda d'actuacions de millora de les interseccions de la BV-5105 a les entrades de Santa Agnès (amb l’avinguda d’Antoni Gaudí). Operaris de la Generalitat estan fent treballs de senyalització horitzontal: repintat de les línies i remarcar el ferm del carril central de la intersecció nord (més propera a Cardedeu) amb pintura reflectant vermella; a més d’instal·lar balises reflectants per fer més reconeixible el traçat quan hi ha poca llum.

En acabat, s'actuarà sobre la intersecció sud (més propera a la C-60), que requerirà d'uns treballs més extensos, donat que es modificarà l'amplada i la longitud del carril central, per poder donar més seguretat a les incorporacions. De la mateixa manera, es pintarà de vermell com a la intersecció nord. Tot plegat format part del paquet de mesures que la Generalitat es va comprometre a fer a curt termini per millorar la seguretat en aquest punt del municipi.

Segons l’acord amb el consistori, la Generalitat haurà d’implementar mesures a llarg termini per resoldre la situació amb una solució definitiva. El regidor d’Urbanisme, Xavier del Villar, ha explicat: “Cal aconseguir les mesures necessàries que permetin sortir o accedir al poble de Santa Agnès amb seguretat. Si la solució passa per la construcció de la rotonda, així ho defensarem”.

Aquests treballs poden provocar algunes alteracions a la mobilitat habitual de la zona. Temporalment es pot tancar l’accés nord al poble i el veïnat ho haurà de fer per l’accés sud. Tot plegat està degudament senyalitzat i les alteracions només s’allargaran el temps necessari per realitzar les obres. Aquest fet es pot repetir més endavant quan es facin les obres a l’accés sud de Santa Agnès, quan la mobilitat s’haurà de desviar temporalment per l’accés nord.

Per altra banda, el veïnat ha manifestat cert malestar per l’impacte acústic que provoquen els elements reductors de la velocitat que s’han instal·lat a la carretera. L’Ajuntament ho ha traslladat a la Generalitat, qui s'ha compromès a fer uns mesuraments sonors aquesta mateixa setmana per tal de valorar la continuïtat, o no, d'aquestes bandes reductores.