El 31 de gener i el 31 de març són les dates clau en les que les associacions del municipi han d’entregar la documentació a l’Ajuntament

">

Les entitats han de justificar les subvencions rebudes per la realització d'activitats durant el 2019

Última revisió 24-01-2020 14:02
24/01/2020

El 31 de gener i el 31 de març són les dates clau en les que les associacions del municipi han d’entregar la documentació a l’Ajuntament

Com cada any el consistori atorga ajudes a les associacions del municipi que en sol·licitin per a realitzar projectes, i un cop finalitzats s’ha de fer un retorn a l’Ajuntament aportant una memòria justificativa i la liquidació econòmica amb les factures corresponents. Així, les entitats han de justificar les subvencions rebudes per les activitats realitzades entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2019. Pels projectes que s’executin fins el 30 de juny de 2020 (projectes període curs escolar o temporada esportiva) el termini per presentar la justificació és el 30 de setembre de 2020.

Els terminis per justificar són:

  • Subvencions mitjançant conveni de col·laboració (nominals):  31 de gener de 2020
  • Subvencions per la Cavalcada de Reis 2020: 31 de març de 2020
  • Subvencions amb modalitat de concurrència competitiva:  31 de març de 2020
  • Subvencions per a projectes que s’executen en període escolar o temporada esportiva: 30 de setembre de 2020

Per a fer-ho, les entitats han d’entregar els documents abans esmentats, juntament amb els cartells i documents de difusió que hagin utilitzat per donar a conèixer el seu projecte, via telemàtica (a sota trobareu el model), acompanyats de la instància genèrica. Per a qualsevol dubte les entitats tenen la regidoria de Participació Ciutadana a la seva disposició.