Regidoria de Participació Ciutadana

MISSIÓ

La missió principal que té encomanada la regidoria de Participació Ciutadana és afavorir l’establiment de canals participatius amb la finalitat d’implicar a la ciutadania en la presa de decisions del govern de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

La Participació Ciutadana és un dret de les roqueroles i els roquerols a participar activament en la conformació de les polítiques públiques, partint de la responsabilitat i legitimitat que el sistema representatiu atorga al Govern per prendre les decisions que consideri adients en un marc de legalitat i transparència.

La seva missió la podem establir en:

 1. Millorar la qualitat de vida i garantir la cohesió social a la Roca del Vallès a partir de facilitar la participació activa dels roquerols i les roqueroles en el diagnòstic, disseny, execució i avaluació de les polítiques que els afecten.
 2. Com a servei transversal dispensa les eines i el suport necessaris a la resta de departaments en matèria d'atenció i relacions ciutadanes, per tal de promoure projectes de participació.
 3. Fomentar el creixement de la participació ciutadana com a base de la democràcia representativa i de la qualitat i transparència en la gestió de les polítiques públiques del municipi.

OBJECTIUS

 1. Obtenir un diagnòstic de les necessitats de la Roca del Vallès.
 2. Potenciar els òrgans, canals, tècniques i metodologies de participació existents per tal de fer-los més inclusius, eficaços, coordinats i eficients.
 3. Fomentar la participació de la ciutadania en la gestió dels afers públics del nostre municipi.
 4. Definir i regular les organitzacions que facin possible la participació ciutadana.

SERVEIS

 • Ajudar al teixit associatiu en el procés de tramitació per tal d’inscriure’s en el Registre Municipal d’Entitats i Associacions de la Roca del Vallès (RMEA), i que aquest darrer estigui disponible per a la consulta pública i faciliti el contacte entre ciutadans i entitats.
 • Enviar a les associacions que ho sol·licitin informació específica relativa al seu àmbit d’actuació(concursos o ajudes, projectes polítics prevists a l’àrea, acords municipals, pressupost de l’àrea, calendari d’actes i espais...).
 • Donar formació i assessorament a les entitats sobre associacionisme, dinamització d’entitats.
 • Donar suport en la gestió dels òrgans i espais de participació estables del municipi.
 • Promocionar i dinamitzar processos participatius a la Roca del Vallès.
 • Oferir suport i assessorament tècnic al teixit associatiu roquerol.
 • Donar informació i fer pedagogia de la participació a tota la ciutadania mitjançant tallers, xerrades, etc. i assessorar sobre les possibilitats i els mecanismes de participació existents.
 • Registre Ciutadà on es poden inscriure totes les persones actives i interessades en participar en qualsevol àmbit del municipi. Les persones inscrites en aquest Registre rebran informació de les iniciatives de participació que s’impulsin des de l’Ajuntament de la Roca del Vallès: processos participatius, fòrums ciutadans, consell consultius, consultes, voluntariat, comissions festes...

Responsable polític

Oficines

Can SolCarrer Catalunya, núm. 2408430 - La Roca del VallèsTel. 93 842 20 16

Catàleg de serveis

Vídeos

VOTV - L'Ajuntament de la Roca explicarà l'obra de govern en una audiència pública

VOTV - La Roca farà un procés participatiu per definir el disseny de l'espai per a joves i entitats

VOTV - Un grup de persones voluntàries atén necessitats socials a la Roca (6 abril 2020)

VOTV - El coronavirus deixa els carrers de la Roca pràcticament buits (17 març 2020)

VOTV - Música des dels balcons per superar el confinament (25 març 2020)

VOTV - La Roca enllesteix un nou reglament de participació ciutadana (26 febrer 2020)