Mediació ciutadana

SERVEI DE MEDIACIÓ CIUTADANA

L’Ajuntament de la Roca del Vallès, a través de la Diputació de Barcelona ofereix el servei de Mediació Ciutadana, que és un servei públic i gratuït d’atenció a la ciutadania i teixit associatiu del Municipi, un espai de diàleg, en el què es poden resoldre conflictes que es produeixen en el dia a dia, al nostre entorn personal i comunitari, de forma pacífica, imparcial i confidencial. S’encarrega de mediar en conflictes entre les persones, per tal d’ajudar-los a resoldre’ls a partir de facilitar la comunicació entre les parts.

La mediació és un procés de gestió de conflictes en el que una persona mediadora imparcial, ajuda i acompanya a les persones que ho necessiten, per tal que elles mateixes puguin trobar les respostes que satisfacin les seves necessitats i interessos.

Què he de fer per demanar una mediació?

La ciutadania del Municipi interessades en sol·licitar aquest servei, el poden demanar:

Per sol·licitar el servei totes les parts han d’estar d’acord i a la instància o al correu electrònic cal :

 • Facilitar les dades identificatives de les parts implicades
 • Exposar breument els fets
 • Si s’escau, aportar documentació que pugui ser d’utilitat per a la consulta.

La mediació és voluntària, confidencial i neutral, i exclou casos de separacions, divorcis o tutela de menors, aquells sobre els que s’hagi interposat una denúncia, conflictes en què l’Ajuntament és part, conflictes mercantils o de consum, conflictes de violència de gènere.

Quins tipus de conflictes s’atenen des del Serveis de Mediació?

 • Veïnals: sorolls, olors, espais comuns, higiene, humitats, malentesos, animals domèstics…
 • Família: malentesos, diferències intergeneracionals, cura de persones dependents, altres relacions familiars….
 • Espai públic: convivència als carrers, places, ús de serveis i instal·lacions públiques, animals de companyia… 
 • Comercials: relacions entre establiments i veïns i veïnes, contractes entre particulars. 
 • Entitats: relacions entre socis i sòcies, amb altres entitats, amb la comunitat...
 • Etc

En quins conflictes no podem intervenir?

 • Separacions,
 • Divorcis,
 • Tutela de menors,
 • Aquells sobre els que s’hagi interposat una denúncia,
 • Conflictes en què l’Ajuntament és part,
 • Conflictes mercantils o de consum,
 • Conflictes de violència de gènere.

 

 

 

Persones destinatàries

Qualsevol ciutadà o ciutadana que tingui un conflicte de convivència es pot adreçar al Servei de Mediació que contactarà també amb l'altra part per tal de intentar ajudar-les a gestionar una solució al problema.

Punts de prestació

Can SolCarrer Catalunya, núm. 2408430 - La Roca del VallèsTel. 93 842 20 16Horari

Regidoria responsable

Cost per a l'usuari

Gratuït

Imatges

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 01-03-2023 12:02