David Espuña Vila

  espunyavd@laroca.cat

   93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució de la regidora en règim de dedicació de 12 hores setmanals és 12.989,67 € bruts anuals

Última revisió 14-06-2022 16:25