Daniel Valls i Alsina

Tercera tinença d'alcaldia.

 

Regidor de Seguretat Ciutadana; Esports i Inserció Laboral.

 

    vallsad@laroca.cat

    93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució del regidor en règim de dedicació de 33.45 hores setmanals és 41.605,74 € bruts anuals.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats del Sr. Daniel Valls Alsina

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials del Sr. Daniel Valls Alsina

 

 

Daniel Valls i Alsina