Oberta la convocatòria d'ajudes per les despeses d'escolarització, activitats extraescolars i casals d'estiu

Última revisió 23-06-2021 13:51
18/06/2021

Es poden sol·licitar a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania fins el 12 de juliol. En el cas dels ajuts de menjador, s’han de fer primer la sol·licitud del Consell Comarcal.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès posa a disposició de la ciutadania, un any més, la convocatòria de beques municipals de caràcter social, per contribuir a finançar activitats relacionades amb l’escolarització i el lleure dels infants i joves. Les ajudes es destinen a famílies amb necessitats socials i econòmiques, i s’encaminen cap a afavorir que els seus fills i filles tinguin accés a les mateixes activitats que la resta d’alumnat amb igualtat d’oportunitats.

Els conceptes pels quals es poden demanar les subvencions són:

  • Activitats d’estiu
  • Material de primer cicle d’infantil i primària
  • Transport escolar (per alumnes de secundària que viuen a la Torreta i van a l’INS de la Roca)
  • Activitats extraescolars
  • Llibres (ESO)
  • Menjador escolar (sempre i quan es demani primerament la beca al Consell Comarcal del Vallès Oriental i no es rebi ajut o en el cas que es complementi l’ajut de l’esmenat organisme)

Què s’ha de fer per demanar la beca?

S’ha d’omplir un imprès normalitzat que podeu trobar a la pàgina web: www.laroca.cat i presentar la documentació necessària. Aquí trobareu un document explicatiu on hi ha tot el que es requereix. També es poden recollir les sol·licituds físicament a l'Oficina d’Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Si voleu fer el tràmit presencial s’ha de demanar cità prèvia al telèfon de l’Ajuntament: 93.842.20.16 extensió 3. El termini de presentació de sol·licituds, és fins el 12 de juliol.

La regidora d’Afers Socials i Famílies, Roser Moreno, ha explicat: “Convoquem aquestes ajudes per fomentar que tots els infants i joves de la Roca del Vallès puguin gaudir de les mateixes oportunitats de participar en activitats socioeducatives i lúdiques, a més, després d’un any de pandèmia les desigualtats s’han incrementat i aquestes ajudes són més necessàries que mai”.