Les famílies afectades socioeconòmicament per la Covid-19 poden sol·licitar-les posant-se en contacte amb l'Ajuntament.

">

L'Ajuntament reobre la convocatòria per oferir ajudes d'urgència social

Última revisió 09-02-2024 15:21
03/12/2020

Les famílies afectades socioeconòmicament per la Covid-19 poden sol·licitar-les posant-se en contacte amb l'Ajuntament.

El consistori ha decidit obrir per tercera vegada la convocatòria per a l’atorgament d’ajudes econòmiques a la ciutadania de la Roca del Vallès, que hagin vist els seus ingressos vitals minvats i es trobin en situació de vulnerabilitat, sense poder atendre a les necessitats bàsiques pròpies i de les seves famílies. Els ajuts es destinaran a cobrir les necessitats bàsiques d'alimentació, productes d'higiene, farmàcia i connexió internet (en el cas que es necessiti per teletreballar i teleestudiar). Trobareu tota la informació i les sol·licituds aquí

La regidora d’Afers Socials i Famílies, Roser Moreno, ha explicat que “l’Ajuntament donarà tot el suport necessari a les famílies que més estan patint aquesta crisi. També volem deixar clar que els serveis municipals treballen no només per actuar en cas de situacions límit, sinó que qualsevol persona s’hi pot adreçar i trobar un suport que pot ser molt important per reconduir la seva situació”.

Com en les anteriors convocatòries, hi haurà dues línies d’actuació respecte als ajuts d’urgència social:

  • per una banda hi haurà una línia d’ajuts per atendre situacions crítiques i que s’han de resoldre de manera quasi immediata, i que requeriran d’un acompanyament social per part de l’equip tècnic de serveis socials.
  • per altra banda una altra línia d’ajuts per atendre situacions greus però menys urgents, per cobrir les necessitats bàsiques, i es realitzarà mitjançant concurrència.

Pel que fa als ajuts per a situacions crítiques, l’equip dels serveis socials municipals farà la valoració de cada cas, calculant el nivell d’ingressos de les unitats familiars abans i després de la crisi sanitària, i fent un seguiment als beneficiaris per tal de reconduir la seva situació. Se’ls oferirà ajuts directes mensuals per alimentació, pel pagament de subministraments bàsics i per la compra de medicaments.

Pel que fa als ajuts menys urgents seran de concurrència, i les persones interessades hauran de sol·licitar-ho a l’ajuntament i aportar documentació diversa per acreditar la necessitat de l’ajuda per fer front a pagaments com l’habitatge, les comunicacions, l’alimentació i d’higiene o la salut. L’ajut serà de fins un màxim de 1.500 euros per família.