Per a més detalls o reclamar el sobrecost en la darrera factura de l’aigua amb motiu de la situació generada per la Covid-19, les persones afectades poden consultar el web www.sorea.cat o trucar al telèfon 934 953 540.

">

Informació sobre la facturació del servei d'aigua durant l'estat d'alarma i amb la represa d'activitats

Última revisió 17-08-2020 12:20
17/08/2020

Per a més detalls o reclamar el sobrecost en la darrera factura de l’aigua amb motiu de la situació generada per la Covid-19, les persones afectades poden consultar el web www.sorea.cat o trucar al telèfon 934 953 540.

Sorea, empresa gestora del servei d’aigua a la Roca del Vallès, informa que amb l’inici de la fase de represa i la consegüent normalització dels processos de gestió comercial del servei d’aigua, han sorgit entre els veïns i veïnes alguns dubtes en relació a la darrera factura d’aigua emesa.

Facturació de la tarifa reduïda del Cànon de l'Aigua

La Generalitat de Catalunya va anunciar un descompte del 50% del cànon de l’aigua pel conjunt de la població i del teixit empresarial durant l'abril i el maig. Per això, sobre els consums dels mesos d'abril i maig s'aplica l'anomenada tarifa COVID19. No es tracta, doncs, d'una taxa addicional, sinó d'una tarifa reduïda de l'Agència Catalana de l'Aigua sobre aquest tribut.

Lectura de comptadors

Les restriccions a la mobilitat durant el període de confinament van impedir fer la lectura d’un gran nombre de comptadors. Sorea va reprendre les lectures durant el mes de juny amb el pas a la fase 2 de la desescalada, realitzant una lectura adaptada que tenia com a particularitat fonamental la prohibició de prendre lectures en cas que els comptadors se situessin a l'interior dels immobles.

Estimació de consums

A causa de la impossibilitat de dur a terme lectures de comptadors, es va aplicar el Reglament de servei municipal i es va estimar un consum a cada contracte igual al del mateix període de l'any anterior. En el cas de les pòlisses que es tenien identificades amb algun tipus d'activitat que havia quedat restringida pel decret, com per exemple bars, restaurants, hotels o escoles, entre d'altres, es va estimar un consum de 0 m3 des d’abril a maig. Aquestes estimacions es van fer amb l'objectiu d'aproximar-se al consum real i impactar el mínim possible als usuaris i usuàries. Cal destacar que, en recuperar el consum real del següent període, es normalitza la facturació.

Tanmateix, si algun usuari o usuària de la Roca del Vallès considera que l'estimació ha estat incorrecta, pot sol·licitar a l'empresa gestora del servei d'aigua una revisió de la seva facturació. Es pot contactar a través d'aquest formulari web o bé trucar al telèfon 934 953 540.