Xavier del Villar i Berenguel

Regidor de l'oposició

 

 

    delvillarbx@laroca.cat

   93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  Regim d’indemnitzacions:

  • Per assistència a les sessions de Ple, 130,00 € bruts per a ca Ple que es realitzi.
  • Per assistència a la Junta de Portaveus, 125,00 € bruts per cada Junta de Portaveus a la que assisteixi.
  • Per assistència a  Comissions Informatives, 125,00 € bruts per cada Comissió Informativa a la assisteixi.
  • Per assistència a la Comissió especial de Comptes, 125,00 € bruts per cada Comissió especial de Comptes a la que assisteixi.

 

Documents relacionats:

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaracions d'activitats del Sr. Xavier del Villar i Berenguel

Mandat 2023-2027 Presa de possessió - Declaració de béns patrimonials del Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 

 

 

 

Xavier del Villar i Berenguel