Tens certificat digital?

Tràmits electrònics a l'Ajuntament de la Roca del Vallès. Com obtenir el certificat digital?

A partir del 2 de maig de 2018 per poder realitzar qualsevol tràmit des del web municipal caldrà que us identifiqueu de forma digital i per fer-ho us caldrà un certificat digital

Però, què és el certificat digital?

És un mitjà d’identificació electrònic que permet que tant qui emet un missatge com qui ho rep puguin identificar-se mútuament amb la certesa que són ells, i no cap altre, els que estan fent la comunicació. Garanteix que cap tercera persona intercepti el contingut del missatge i que pugui ser alterat. Té un valor equivalent al de la signatura manuscrita. 

Podem imaginar un certificat digital com una targeta d’identificació (DNI, passaport, carnet de conduir…) que es pot utilitzar per Internet i que permet que tercers puguin identificar amb qui es comuniquen de forma inequívoca.

DÓNA UNA IDENTITAT DIGITAL ENLLAÇADA A UNA IDENTITAT FÍSICA

El certificat digital l'ha d'emetre i validar una entitat autoritzada per fer-ho, l'anomenada "entitat certificadora", i cadascun d’ells està identificat per un número de sèrie únic i té un període de validesa que està inclòs en el propi certificat.

La ciutadania, a més dels sistemes de signatura electrònica incorporats al Document Nacional d’Identitat, pot utilitzar en la seu electrònica de l’Ajuntament de la Roca del Vallès sistemes de signatura electrònica avançada per identificar-se i autenticat els seus documents. A l’Ajuntament de la Roca del Vallès és pot sol·licitar el certificat digital IdCAT. 

Com puc obtenir el meu certificat digital IdCAT?

El podrà sol·licitar qualsevol persona física major d’edat. El termini és durant tot l’any i és un tràmit gratuït. 

Requisits:

• Persona física major d’edat

• Aportar el DNI

• Disposar d’un correu electrònic

Com sol·licitar-ho?:

• A través del web de l'idCAT. Un cop introduïdes les dades necessàries per obtenir el certificat digital al formulari de sol·licitud, l'aplicació us informarà de les diferents Entitats de Registre idCAT (caldrà que escolliu la Roca del Vallès), oficines on us haureu de presentar amb el document acreditatiu d'identitat i on validaran la vostra sol·licitud. Un cop validada, l’Ajuntament de la Roca donarà ordre de generació de certificat digital. Per poder utilitzar el certificat idCAT, haureu de seguir les instruccions que apareixen al document que us lliurarà l'operador.

• Dirigint-vos a l’Ajuntament de la Roca, on emetran el vostre certificat idCAT sense haver fet la sol·licitud prèviament. Per poder utilitzar el certificat idCAT, haureu de seguir les instruccions que apareixen al document que us lliurarà l'operador. Amb aquest certificat podeu fer tràmits amb l'Administració pública local, autonòmica o de l'Estat.

Finalment, rebreu el certificat per correu electrònic i haureu de seguir els passos per descarregar-ho i instal·lar-ho en el vostre ordinador. Des de l’OAC de l’Ajuntament també us assessoraran sobre els passos a seguir.

La validesa del certificat digital IdCAT és de 4 anys, transcorregut aquest termini s’haurà d’obtenir un nou certificat digital. 

Per obtenir més informació envers els usos concrets que té el certificat digital IdCAT i sobre la seva gestió podeu consultar el web: www.idcat.cat.

06/03/2019
Fins el 05/03/2029
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 09-02-2024 15:36