Parròquia de Santa Maria del Jaire

Església moderna (1990) bastida amb murs de maó vist i oberts amb finestres rectangulars, amb aparença d'una casa de pisos. Entrada vidriada de forma rectangular sota porxo pel cantó de ponent; consta d'una nau rectangular. Campanar de planta circular (perímetre de 15'70 m; diàmetre 5 m), coronat per una terrassa amb un pavelló cilíndric dins d'un entramat metàl·lic; gran creu metàl·lica al cim (inclosa en la mesura de l'alçada). Els seus murs són de maó vist com els del temple.

Pg. Santa Maria del Jaire, s/n 08430 - La Roca del Vallès

938790779

Pare Rodolf Puigdollers

Mapa

Última revisió 2019-10-03 14:56:49