Les persones amb diversitat funcional poden sol·licitar ajuts al foment de la seva autonomia

Última revisió 27-07-2020 17:00
27/07/2020

S'ha obert la convocatòria dels ajuts PUA, per a ajudes a persones amb discapacitat, que es poden presentar sol·licituds fins el 10 de setembre.

La Generalitat de Catalunya convoca anualment els ajuts del Programa d'atenció social a les persones amb discapacitat (PUA). Aquesta ajuda vol fomentar el desenvolupament de l’autonomia personal de les persones amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb mesures compensatòries per tal de millorar la seva qualitat de vida i fomentar la seva integració social. Hi ha dos tipus: els que es destinen a la mobilitat i transport, i els es destinen a l’autonomia personal i comunicació. Els ajuts serveixen per finançar productes i serveis emmarcats en aquestes dues tipologies.

Pel que fa a la mobilitat, es poden demanar subvencions per l’obtenció o reconversió del carnet de conduir o per finançar treballs mecànics per adaptar el vehicle. Pel que fa a l’autonomia, són subvencionables els cursos d’aprenentatge de llengua de signes, per la contractació de guia intèrpret a alumnat amb deficiència auditiva o auditiva i visual, els productes de suport per a discapacitat visual, auditiva, física, sordesa i sordceguesa, el transport per a ensenyament i per a detecció precoç.

La regidora de Serveis Socials, Roser Moreno, ha afirmat que “aquests ajuts són molt importants per fomentar l’autonomia de les persones amb diversitat funcional. Les persones que s’hi vulguin acollir compten amb el suport de l’Ajuntament per accedir-hi, es tracta d’una política d’inclusió social molt important i volem que arribi al màxim de població”.

El termini per a la presentació del formulari de sol·licitud és fins al 10 de setembre de 2020. Trobareu tota aquesta informació al web de la Generalitat i, si necessiteu suport, podeu posar-vos en contacte amb els serveis socials municipals.

 

 

Et pot interessar