La Vall d'Ariulf Recerca i Difusió de Patrimoni Cultural i natural

treballem en la recerca,interpretació, dinamització, difusió del patrimoni cultural i natural centrats en l’àrea territorial del municipi de la Roca del Vallès, l’activitat està basada en la creació de producte i serveis formatius i turístics a partir de la recerca sobre el patrimoni cultural i natural material i immaterial. Amb l’objectiu de dotar de valor al que es veu i no es mira, d’explicar com els grups socials han anat durant segles adaptant-se i utilitzant el territori, com és i com ha estat el nostre ecosistema cultural i mediambiental al llarg del temps. Unim Recerca i Turisme, descoberta i difusió. La gestionem un equip de persones formades en el camp de les ciències socials, de les ciències mediambientals i en les tècniques de comunicació audiovisual, a partir del treball en xarxa, que permet una acció integradora i participativa dels diferents sectors i actors relacionats amb el patrimoni natural i cultural del territori. Amb la incorporació de noves formes de difusió i eines de suport i comunicació que permeten explicar molts dels continguts d’una manera àgil i lúdica La gestió del patrimoni està esdevenint un sector clau en la dinamització del territori: L’augment del coneixement de l’entorn social i ambiental cohesiona socialment establint lligams població -territori i aportant valors al col·lectiu i a l’individu d’identitat, pertinença, i respecte, valors que han de modificar en positiu la visió i els usos del nostre entorn. Els objectius fer conèixer el ric patrimoni cultural i natural del municipi, dinamitzar i col·laborar amb altres iniciatives per a la recerca i la difusió del nostre ecosistema cultural i natural, fent conèixer i recolzant les dinàmiques de producció sostenible i de proximitat. Crear mitjançant la recerca i la interpretació una oferta adreçada a residents i visitants que integri la dispersió dels diversos aspectes del patrimoni cultural i natural del municipi Aportar a les persones que hi viuen i que el visiten una visió integral i històrica del que ens envolta, a la vegada que contribuir a la cohesió social aportant valors de reconeixement i respecte.

Imatges

Última revisió 2023-02-28 11:56:26