Xavier del Villar i Berenguel

Quarta tinença d'alcaldia.

 

 

Regidor d'Urbanisme i Planejament; Habitatge;  Transparència i d'Imatge i Comunicació

 

    delvillarbx@laroca.cat

   93 842 20 16 (de 9 a 14h)

 

  La retribució del regidor en règim de dedicació de 21.45 hores setmanals és 26.812,58 € bruts anuals

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats del Sr. Xavier del Villar i Berenguel

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials del Sr. Xavier del Villar i Berenguel

 

 

Xavier del Villar i Berenguel