Comunicació de crema

Com es fa?

El tràmit es pot fer directament a l’Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament de la Roca del Vallès.

També es pot fer telemàticament des del següent enllaç INSTÀNCIA GENÈRICA acompanyant-la del document de comunicació emplenat. Aquest document el trobareu en aquesta mateixa pàgina a l'apartat "Documents adjunts" en format word i pdf. 

És obligatori omplir tots els camps del document de comunicació. És especialment important posar un número de telèfon mòbil per facilitar qualsevol comunicació urgent amb la persona interessada.

Normativa associada

Observacions

Es consideren terrenys forestals, a tenor de l’article 2 de la Llei 6/1988, de 30 de març, els següents:

  • Sòls rústics poblats d’espècies o arbustives, de matolls i d’herbes.
  • Erms situats en els límits dels boscos que siguin necessaris per a la protecció d’aquests.
  • Erms que, per les seves característiques, siguin adequats per a l’aforestació o la reforestació.
  • Prats de regeneració natural, aiguamolls, rasos poblats anteriorment i transformats sense l’autorització corresponent i les pistes i els camins forestals.
  • Es consideren terrenys forestals temporals, amb una durada mínima del torn de l’espècie, els terrenys agrícoles que circumstancialment són objecte d’explotació forestal amb espècies de creixement ràpid.  

Mesures preventives que s’han d’adoptar:  

  • Netejar la zona en què s’efectuï la crema i/o aquella en què s’utilitzi un bufador en un radi de 3.5 metres fins a descobrir el sòl. La crema s’efectuarà com a mínim a 10 metres de distància respecte d’aquells arbres que tinguin més de 60 cm de circumferència, mesurats a 1,20 metres del terra.
  • La flama generada per la crema no superarà en cap cas el 3 metres d’alçada.
  • La crema començarà i acabarà amb llum de dia, excepció feta dels focs d’esbarjo. En cap cas s’abandonarà el lloc fins a la seva total extinció.

Resta prohibit:

  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l’inici del foc.

 

Aquesta informació té caràcter orientatiu, en aquest sentit, no modifica ni substitueix les disposicions normatives que regules els diferents procediments administratius, i per tant, no pot originat drets o obligacions que no estiguin previstos per la legislació.

 

MES INFORMACIÓ:  AUTORITZACIÓ O COMUNICACIÓ DE CREMA

Qui el pot demanar?

Totes aquelles persones que vulguin fer cremes en un terreny forestal o dins la franja de 500 metres que l'envolta, durant la tardor i l'hivern.

Quan es dóna resposta?

Per fer una crema dins aquest període (del 16 octubre al 14 de març) no es necessita una autorització administrativa però sí que cal comunicar-ho prèviament. Un cop s'hagi comunicat, ja es podrà fer la crema.

Documentació necessària?

 Formulari comunicació cremaÉs el comunicat previ per fer foc en els terrenys forestals, i a la franja de 500 metres que els envolta, durant el període comprés entre el 16 octubre i el 14 març.Canals de tramitació

El tràmit es pot fer directament a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC) de l'Ajuntament de la Roca del Vallès. PresencialmentCan SolCarrer Catalunya, núm. 2408430 - La Roca del Vallès (Barcelona)
TelemàticamentEmplenar el formulari.
També es pot fer telemàticament omplint la instància genèrica i acompanyant-la del document de comunicació emplenat (el trobareu al final de la pàgina) És obligatori omplir tots els camps del document de comunicació. És especialment important posar un número de telèfon mòbil per facilitar qualsevol comunicació urgent amb la persona interessada.

Preu

Gratuït

ÀMBITS TEMÀTICS

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 16-05-2024 19:35