Ple ordinari 28 novembre 2019

ORDRE DEL DIA

A) Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 26 de setembre de 2019 i de les sessions extraordinàries  de 10 d’octubre de 2019, de 21 d’octubre i de 21 de novembre de 2019 i de la sessió extraordinària i urgent de 17 d’octubre,.

 

B) Dictàmens, propostes o mocions resolutòries.

 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1- Aprovació de la xifra de població a data 1 de gener 2019

B.2- Aprovació de l’autorització de compatibilitat a un funcionari de dues activitats en l’àmbit privat

B.3- Aprovació de la modificació del pacte de condicions i del conveni col·lectiu del personal al servei de l’Ajuntament de la Roca del Vallès 

B.4- Modificació del contracte per a la prestació del servei de millora, manteniment i conservació de l’enllumenat públic exterior del municipi

 

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.5- Aprovació de l’adhesió al document “Acompanyament en la millora de la intervenció en matèria d’infància i adolescència en risc” del Consell Comarcal del Vallès Oriental

B.6-Aprovació i adhesió del document “Guia Comarcal per fer front als maltractaments de les persones grans” elaborat pel Consell Comarcal del Vallès Oriental

B.7-Aprovació de les bases reguladores per a l’atorgament dels premis als/ a les millors esportistes de la Roca del Vallès

 

Mocions

B.8- Moció del grup Municipal de Ciutadans referent a la mobilitat sostenible mitjançant la dotació de les infraestructures necessàries per incentivar l'ús de vehicles elèctrics i híbrids.

B.9- Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans per a la protecció de menors del desenvolupament de trastorns per consum d'alcohol i altres substàncies, especialment en festa major.

 

C) Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de l’informe del Període Mig de Pagament i Morositat –Període 2019-3T

C-2 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/04

C-3 Dació de compte al Ple de la modificació pressupostària número 2019/05

C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-7 Informacions d’Alcaldia

C-8  Precs i preguntes

28/11/2019
Hora inici 20:00
Can Sol
Carrer Catalunya, núm. 24 

 08430  La Roca del Vallès
93 842 20 16
Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 25-11-2019 19:02