Ple ordinari 23 juliol de 2020

Davant de la situació d’excepcionalitat general de risc per contagi de Coronavarius, la sessió plenària ordinària de 23 de juliol, es farà a porta tancada.

ORDRE DEL DIA

 

A.- Assumptes de tràmit

A.1. Aprovació de l’esborrany de l’acta de de la sessió plenària ordinària de 28 de maig de 2020.

B.- Dictàmens, propostes o mocions resolutòries. 

Àrea de Secretaria i Serveis Jurídics

B.1-Ratificació proposta encàrrec de gestió del servei de dinamització de salut comunitària a la Fundació S21 Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

B.2- Ratificació proposta encàrrec de la gestió del servei de prevenció i tractament de soci addiccions a la Fundació S21 Consorci de Salut i d’Atenció Social de Catalunya

B.3-Ratificació de la suspensió del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei d’escola bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol municipal La Torreta) formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL

B.4-Ratificació de l’aixecament de la suspensió del contracte de serveis per a la gestió de les escoles bressol municipals de la Roca del Vallès lot 1 (Servei d’escola Bressol municipal la Roca “Les Orenetes”) i lot 2 (Servei d’escola bressol municipal La Torreta) formalitzat amb Serveis Educatius Cavall de Cartró, SL,

B.5- Modificació de la periodicitat de les sessions ordinàries i del calendari de Juntes de Govern Local

B.6- Aprovació de les festes locals 2021

Àrea de Serveis Econòmics

B.7- Aprovació de la liquidació de l’any 2019, corresponent als resultats econòmics del Conveni entre el Departament de Territori i Sostenibilitat de l’Administració de la Generalitat de Catalunya, l’Autoritat del Transport Metropolità, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de Canovelles, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès i la societat Sagalès, SA., per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca del Vallès.

Àrea de Territori i Sostenibilitat

B.8- Aprovació inicial del projecte d’obra municipal ordinària titulat ““Projecte tècnic pel canvi de calderes i elements associats a la piscina municipal de la Roca del Vallès”

Àrea de Servei i Atenció a les Persones

B.9-Aprovació modificació total del Reglament de Participació Ciutadana de l’Ajuntament de la Roca del Vallès

B.10-Aprovació derogació total del Reglament del Consell de Poble de la Torreta

B.11-Aprovació Conveni per a la prestació d’assistència tècnica en matèria de salut entre el Consell Comarcal del Vallès Oriental i l’Ajuntament de la Roca del Vallès

B.12- Aprovació conveni col·laboració per a la gestió dels ajuts de menjador amb el Consell Comarcal, període 2020-23

Àrea de seguretat Ciutadana i Mobilitat

B.13- Aprovació del conveni entre el departament de Territori i Sostenbilitat, l’Ajuntament de Granollers, l’Ajuntament de les Franqueses del Vallès, l’Ajuntament de la Roca del Vallès, l’autoritat del transport metropolità de Barcelona i la societat Sagalés, sa, per a la millora dels serveis de transport de viatgers per carretera a Granollers, Canovelles, les Franqueses del Vallès i la Roca de Vallès, per el període comprés entre l’1 de gener i el 31 de desembre de 2020.

Mocions

B.14- Moció sobre la flexibilització de les despeses dels ajuntament amb motiu de la crisi sanitària del coronavirus

C.- Control Gestió municipal

C-1 Dació de compte de la modificació pressupostària número 2020/03

C-2 Dació de compte de l’informe de Període Mig de Pagament i Morositat –Període 2020-2T

C-3 Dació de compte de la Resolució d’Alcaldia, mitjançant la qual s’ha aprovat la liquidació del pressupost general de l’Ajuntament de la Roca del Vallès de l’any 2018

C-4 Resolucions d’Alcaldia

C-5 Informacions d’Alcaldia

C-6  Precs i preguntes

 

 

 

 

 

23/07/2020
Hora inici 20:00
Sessió a porta tancada

Vídeos

Ple ordinari 23 juliol 2020

Data i hora de la darrera actualització d'aquest contingut: 20-07-2020 14:14