Escola Mogent

L'Escola Mogent està ubicat en un edifici de nova construcció que disposa d’una aula d’informàtica, aula de música i coral escolar, laboratori de ciències, biblioteca i hort escolar. Els alumnes i les alumnes constitueixen el principal i prioritari sentit de l’Escola; es partirà de l'experiència pròpia per a la construcció de nous coneixements. Es vetllarà per una formació harmònica i integral que potenciï l’assoliment de les capacitats i les competències bàsiques donades pel currículum del Departament; potenciant el treball cooperatiu i interdisciplinar.

Plaça Marta Mata, s/n 8430 - La Roca del Vallès

938799026

Imatges

Última revisió 2019-06-26 15:32:42