Associació de Veïns de Can Borrell

La associació de veins de Can Borrell és una agrupació de persones que decideixen unir-se de manera voluntària, per aconseguir una finalitat comuna, la defensa de la urbanizació Can Borrell. Aquesta és va crear 20/10/2016

08430 - La Roca del Vallès

619912033

President: Domingo López Martínez /Vicepresident: Roman Porta Félez /Secretari: Xavier Plantada /Compte Tesorer: Ismael Sánchez Encioso/ Vocal1:Antoni Cotés Velez/Vocal2: Carlos Campuzano Delgado/

Imatges

Mapa

Última revisió 2024-02-02 18:23:06