Anna Raymí Marata

Regidora de l'oposició.

 

Cs La Roca del Vallès

 

  La retribució de la regidora per assistència als plens és de 125,00 € bruts per a cada sessió que es realitzi.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats de la Sra. Anna Raymí Marata

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials de la Sra. Anna Raymí Marata

Anna Raimy