Albert Gil i Gutiérrez

Alcalde de la Roca del Vallès.

 

Regidor de Serveis Jurídics; Recursos Humans; Serveis Generals i Noves Tecnologies i de Plans i Projectes.

 

  Truca a l'Alcalde

  Agenda institucional

 

  La retribució de l'alcalde en règim de dedicació exclusiva és de 42.228,60 € bruts anuals.

 

Documents relacionats:

Mandat 2019-2023 Presa de possessió - Declaració d'activitats del Sr. Albert Gil i Gutiérrez

Mandat 2019-2023 Presa de possessió – Declaració de béns patrimonials del Sr. Albert Gil i Gutiérrez

Albert Gil i Gutiérrez