Emilia Sánchez-Cortés Lorente

Regidora de l'oposició

  emilia_sc_lorente@hotmail.com

  680 450 568

 

  Regim d’indemnitzacions:

  • Per assistència a les sessions de Ple, 130,00 € bruts per a ca Ple que es realitzi.
  • Per assistència a la Junta de Portaveus, 125,00 € bruts per cada Junta de Portaveus a la que assisteixi.
  • Per assistència a  Comissions Informatives, 125,00 € bruts per cada Comissió Informativa a la assisteixi.
  • Per assistència a la Comissió especial de Comptes, 125,00 € bruts per cada Comissió especial de Comptes a la que assisteixi.

 

 

 

 

Emilia Sánchez-Cortés Lorente