Tot a punt per l'entrada en funcionament de les millores al servei de neteja viària

Última revisió 18-11-2021 10:33
18/11/2021

S’ha adjudicat el nou contracte i en els propers mesos es posaran en marxa les clàusules que faran que s’ofereixi un millor servei a la ciutadania.

L’Ajuntament de la Roca del Vallès ha adjudicat el nou contracte de neteja viària, un dels més importants, per valor de més de 4 milions d’euros i una durada de 8 anys. El contracte contempla diverses millores que s’aniran implementant en els propers mesos.

Per exemple, treballaran al municipi un total de 6 operaris, més un cap de treballs i una persona encarregada. Això suposa un increment respecte a l’anterior contracte, atès que s’incorpora un operari més i que la persona encarregada augmentarà la seva dedicació fins al 50%.

Pel que fa a la maquinària, s’incorporen al servei una escombradora de gran format, 2 furgons elèctrics amb caixa oberta o tancada, 1 furgó amb un equip d’aigua a pressió, 1 camió de caixa oberta i 1 furgoneta elèctrica. En l’anterior contracte només es disposava de dos vehicles.

El regidor d’Obres i Serveis, Albert Bassa, ha explicat: “Volem un municipi més net i ordenat, per això posem els mitjans necessaris per aconseguir-ho. Així, disposarem de més personal, més maquinària i serveis especials, que suposarà un autèntic pas endavant en aquest sentit”.

Els equips tècnics seran moderns i sostenibles, i permetran escometre la neteja viària de manera més eficient. A més, la polivalència de la flota suposarà que es podran fer diverses actuacions, des de l’escombrat dels carrers a la neteja del mobiliari urbà amb aigua a pressió. A més, els vehicles disposaran de GPS i un sistema de control de flotes.

La millora dels recursos humans i tècnics permetrà fer nous treballs ordinaris, com ara la neteja intensiva amb aigua a pressió de voreres i calçades, la neteja del espais de joc i passeig dels parcs infantils, la retirada d’herbes de superfícies pavimentades i voreres, la neteja del voltant de contenidors (qualsevol tipus de fracció) i residus abandonats i trasllat de voluminosos a la deixalleria, l’estesa manual de sal i altres fundents per prevenir o corregir nevades i glaçades, dins de la jornada laboral, i el servei de desinfecció localitzada amb l’objectiu de mantenir les millors condicions d’higiene en l’àmbit de la via pública.