Durant l’estiu es faran treballs per millorar el sauló, disposar dels elements lúdics i de mobiliari urbà; i a la tardor es faran feines de jardineria.

">

S'inicien les obres per construir la nova Rambla de Santa Agnès

Última revisió 02-02-2024 20:00
05/07/2023

Durant l’estiu es faran treballs per millorar el sauló, disposar dels elements lúdics i de mobiliari urbà; i a la tardor es faran feines de jardineria.

Ja han començat els primers treballs per configurar la Rambla de Santa Agnès, un nou parc que es construirà entre el Passeig del Torrent, el carrer de les Nogueres i l’Avinguda Gaudí. Ocuparà una superfície de 4.511 m² i es farà en dues fases:

  • Ara a l’estiu es reformaran alguns elements referents a la urbanització existent com el sauló, ampliació del paviment de formigó, col·locació d'elements lúdics i esportius, estabilització de talussos, etc.
  • A la tardor es farà la plantació d'arbres i de gespa, ja que és l’època més adient per garantir la supervivència de les plantes.

Mentre durin els treballs es poden produir algunes afectacions puntuals a la mobilitat habitual, per l’entrada i sortida de vehicles amb materials o runa.

Com serà aquest espai?

El projecte preveu la implementació d’elements per a activitats lúdiques i esportives, acompanyades per zones d’ombra i estada pel veïnat. Hi haurà diverses zones diferenciades:

  • A l’explanada a prop de la zona lúdica es preveu una zona de gespa per poder gaudir com a zona d’estada i descans així com la renovació de la plataforma de sauló.
  • La zona esportiva per a adults i gent gran, tocant al carrer mossèn Josep Mariné, comptarà amb elements específics per a l’estímul motriu, donant una amplia opció d’activitats per a totes les edats.
  • També comptarà amb espais lliures del parc, on serà possible promoure activitats relacionades amb el coneixement i el respecte amb la natura.

Podeu consultar el projecte urbanístic aquí