Obertes diverses convocatòries per sol·licitar ajuts per la rehabilitació d'edificis

Última revisió 03-06-2022 13:08
03/06/2022

La Generalitat dona suport a la millora estructural dels edificis i per rehabilitar energèticament els habitatges.

Les comunitats de veïns i veïnes poden sol·licitar ajuts per fer reformes als habitatges, a través de diverses convocatòries que la Generalitat ha posat en marxa. D’aquesta manera, es fomenta que es millori el parc d’habitatges i que hi hagi més oferta i oportunitats per a la població. També, que el parc d’habitatges sigui més sostenible i les famílies puguin estalviar amb la factura energètica.

El regidor d’Habitatge de la Roca del Vallès, Xavier del Villar, ha explicat: “En alguns indrets del municipi tenim habitatges envellits. Amb aquestes ajudes, es pot renovar part del parc fent que les famílies hi visquin en millors condicions, i si posen l’habitatge en lloguer o venda també sigui més atractiu”.

Rehabilitació d’edificis

Aquesta convocatòria més general finança les actuacions de millora de l’accessibilitat, de la conservació i de la seguretat d’utilització dels habitatges, així com les actuacions que millorin els nivells ambientals i de salut, com retirar de l’edifici o àmbit d’actuació aquells productes de construcció que continguin amiant.

Presentació de sol·licituds: Del 23 de maig de 2022 fins al 31 de desembre (inclòs) o fins exhauriment del fons.

La sol·licitud de la subvenció s'ha de realitzar telemàticament a través del Portal de tràmits de la Generalitat de Catalunya, sent necessària la gestió prèvia i la corresponent tramitació per part de les Oficines Tècniques de Rehabilitació.

Rehabilitació energètica

Les subvencions d’aquest programa tenen per objecte el finançament d’obres o actuacions de millora acreditada de l’eficiència energètica en els edificis de tipologia residencial unifamiliar i plurifamiliar, així com en els habitatges, sens perjudici de que es puguin complementar amb altres actuacions de rehabilitació tradicional, l’accessibilitat o la conservació dels edificis. Així com l’impuls i ajuda a l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes de rehabilitació.

Seran subvencionables les actuacions iniciades posteriorment a l’1 de febrer de 2020 i poden estar finalitzades en el moment de la presentació de la corresponent sol·licitud, i també aquelles que encara no s’hagin iniciat.

Des de l’Oficina Comarcal d’Habitatge han preparat diversos documents a mode de resum i les seves bases reguladores. Ho trobareu aquí